Ga direct naar de content

Naar toegankelijke digitale zorg

Digitale zorg, ook wel e-health genoemd, wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar in de praktijk is het nog niet vanzelfsprekend.

Deel deze pagina:

Digitale zorg: meer ‘zorg op maat’ 

Digitale zorg bestaat in allerlei vormen. Denk aan:

 • e-informatie: websites, keuzehulpen, e-community’s
 • e-services: online afspraken, digitale toegang tot medisch dossier
 • e-zorg: e-consult, internettherapie, thuis meten van gezondheidswaarden 
 • e-wonen: personenalarmering, slimme apparaten

Zorgverleners verbeteren en vernieuwen hiermee hun aanbod. Door digitale zorg kunnen mensen zelf met hun gezondheid aan de slag, op een plek en een moment dat het hen uitkomt. Dit betekent meer ‘zorg op maat’ en meer eigentijdse gezondheidszorg.

Patiëntenparticipatie bij digitale zorg

Patiëntenparticipatie is het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van de eindgebruiker. De bijdrage van patiënten wordt gebruikt om de relevantie van een bepaald product of initiatief te verhogen of de kwaliteit ervan te verbeteren. PGOsupport adviseert: werk vanaf het begin samen. We weten uit onderzoek dat het werkt! 

7 aanbevelingen voor succesvol samenwerken

Samenwerking met patiënten moet vanzelfsprekend zijn bij alle startups, projecten en implementatieprogramma's. Volg deze zeven praktische aanbevelingen voor succesvol samenwerken:

 1. Doe het in elke fase
 2. Combineer verschillende vormen (lees meer over verschillende vormen van participatie)
 3. Zoek de juiste mensen bij de juiste klus
 4. Reserveer budget
 5. Ondersteun en informeer
 6. Maak kennisuitwisseling en scholing mogelijk
 7. Evalueer regelmatig 

In de Handreiking Samenwerken met patiënten = Digitale zorg die werkt (pdf) lees je meer over deze zeven aanbevelingen. PGOsupport schreef deze handreiking samen met patiëntenorganisaties Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie Nederland en adviesorganisatie IKONE.

Digitale zorg voor iedereen 

Digitale zorg moet gebruikt kunnen worden door iedereen. Dus ook mensen met een motorische, auditieve, visuele of cognitieve beperking. Ook mensen die minder taalvaardig zijn, moeten digitale zorg makkelijk kunnen gebruiken. Dit is in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. We spreken dan van digitale toegankelijkheid.

Wat is digitale toegankelijkheid? 

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder functiebeperking. Het is een misverstand dat digitale toegankelijkheid alleen bedoeld is voor blinde of slechtziende mensen. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van - tijdelijke of blijvende - beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen en/of het verwerken van informatie. 

Handreiking: toegankelijke digitale zorg

De handreiking Samenwerken met patienten = Digitale zorg voor iedereen toegankelijk schreef PGOsupport samen met de Oogvereniging, Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland. Je leest hier over de principes voor digitale toegankelijkheid: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Deze handreiking geeft uitleg over de verschillende niveaus van toegankelijkheid, praktische informatie, wetgeving, WCAG-aanbevelingen, tips en voorbeelden uit de praktijk.

Online module: Digitale toegankelijkheid

Je kunt kosteloos de online module Digitale toegankelijkheid van PGOsupport volgen. Hier in leer je in 45 minuten wat digitale toegankelijkheid is, wat veel voorkomende misverstanden zijn, hoe je een website kunt testen op toegankelijkheid. Daarnaast leer je hoe je een stappenplan kunt maken om een website toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Na aanmelding krijg je per e-mail toegang tot de module.

Online module: gezondheidsvaardigheden

Een kwart van de volwassenen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Speciaal voor patiëntenorganisaties, cliëntenraden en andere organisaties is er een online module over het bereiken, betrekken en vertegenwoordigen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De online module is vrij toegankelijk. De online module is ontwikkeld door Pharos, PGOsupport en Patiëntenfederatie Nederland.

Meer weten?

Neem contact op met
Margriet Crezee

Margriet Crezee

adviseur patiëntenparticipatie