Ga direct naar de content

Wat is patiëntenparticipatie?

Wat is een goede definitie van patiëntenparticipatie? Het patiëntenperspectief bestaat uit ervaringen, maar ook uit verwachtingen en wensen van patiënten en cliënten. 

Deel deze pagina:

PGOsupport gebruikt deze definitie van patiëntenparticipatie: ‘het benutten van de perspectieven van patiënten, cliënten en/of hun naasten bij onderzoek, beleid, innovatie of kwaliteit van zorg.’

Het perspectief van patiënten vult de perspectieven van wetenschappers, zorgverleners, beleidsmedewerkers en andere (zorg)professionals aan. Het patiëntenperspectief kan worden benut om de relevantie van een bepaald product of initiatief te verhogen of de kwaliteit ervan te verbeteren. Dit kan in alle verschillende fasen van een project: bij de besluitvorming over het onderwerp, het ontwerp, de opzet, de uitvoering, implementatie en evaluatie.

Patiëntenperspectief

Met patiëntenparticipatie wordt de betrokkenheid van patiënten en patiëntenvertegenwoordigers bedoeld, die het perspectief van patiënten inbrengen bij onderzoek of bij het ontwikkelen van beleid en kwaliteit van zorg. Het patiëntenperspectief bestaat uit de ervaringen, maar ook de verwachtingen en wensen van de mensen die te maken hebben met de zorg. Dit perspectief kan gebruikt worden om bijvoorbeeld te bepalen welke problemen patiënten ervaren en welke verbeteringen gerealiseerd moeten worden. Hiermee kan onderzoek, beleid, richtlijnontwikkeling en zorginnovatie verbeterd worden, en neemt de relevantie daarvan voor de patiënt toe.

Andere betekenis van participatie: Participatiewet

In 2015 is in Nederland de Participatiewet ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Het is goed om je te realiseren dat dit een hele andere vorm van participatie is. Ook wordt er vaak gesproken over participatie in de ruime zin van meedoen in het sociaal verkeer, de maatschappij, in het algemeen of in specifieke situaties (bijvoorbeeld werken met een arbeidshandicap). Ook dit is een andere betekenis van participatie dan ‘patiëntenparticipatie’ waar PGOsupport zich voor inzet.

Online modules

Volg kosteloos in 30-45 minuten de online modules van PGOsupport:

Meer weten?

Neem contact op met
Eva Vroonland

Eva Vroonland

adviseur patiëntenparticipatie