Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Dutch Brain Council trekt aandacht op huisartsbeurs

Meer aandacht van huisartsen. Dat wil elke patiëntenvereniging. Maar hoe krijg je dat? Met een stand op de huisartsbeurs? Meestal is dat teleurstellend. Dutch Brain Council lukt het echter wel. Dankzij een succesvol concept, ondersteund door PGOsupport.

"Nederland telt naar schatting 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Dat zijn meer patiënten dan mensen met kanker, diabetes en hart- en vaatziekten bij elkaar."
Aan het woord is Robert Scholten, directeur van Dutch Brain Council (DBC), een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties voor mensen met een hersenaandoening. In dit verband werken 20 organisaties samen op het gebied van overkoepelende, aandoeningoverstijgende onderwerpen, knelpunten en thema’s.

Bekendheid vergroten nodig

DBC wil hersenaandoeningen meer onder de aandacht brengen bij huisartsen. Dat is nodig, want er zijn meer dan 100 hersenaandoeningen. Een huisarts kent die bij lange na niet. De juiste diagnose kan daardoor lang uitblijven. Met alle lichamelijke en psychosociale problemen voor de patiënt tot gevolg.

Huisartsbeurs ligt voor de hand

De jaarlijkse huisartsbeurs van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) lijkt daarom dé aangewezen plek om die bekendheid te vergroten. Daar komen tenslotte honderden huisartsen bijeen. Veel organisaties proberen dit. Ze krijgen nauwelijks aandacht. Volgens Robert Scholten komt dit door de manier van presenteren. DBC doet het daarom helemaal anders.

Van onzichtbaar...

"Traditioneel staan patiëntenvertegenwoordigers in een standje van 3 bij 4 meter, met zwarte achterwanden, stilletjes en afwachtend in het donker achter hun tafeltje met folders. Huisartsen zijn daar om lezingen en workshops te volgen, elkaar te ontmoeten en zien de organisaties letterlijk en figuurlijk niet staan", aldus Robert Scholten.

... naar wow-effect

DBC bedacht daarom een concept met wow-effect."We hebben letterlijk een hele hersenstraat ingericht. Een 24 meter lange stand, met veel licht en opvallende uitstraling. We schenken gratis koffie en thee, met tompouces erbij. En het belangrijkste... onze vrijwilligers treden naar voren om contact te leggen. Daar komt de rol van PGOsupport om de hoek."

Maatwerkcursus 'presenteren op een beurs'

In dit concept past een actieve rol van de vrijwilligers om contact te leggen met de huisartsen. Door iets aan te bieden, een vraag te stellen, een welgemeend compliment te maken om het gesprek op gang te krijgen. "Vrijwilligers zijn dat niet gewend. Sommigen hebben door hun aandoening een extra rem. Met PGOsupport hebben we een maatwerkcursus samengesteld om hieraan te werken. 

Docent Thijs Roovers begrijpt ons concept en leert de vrijwilligers op een speelse manier contact te leggen. Met uitgebreide oefeningen en rollenspellen. Een uiterst interactieve training. Soms confronterend, wanneer deelnemers aanlopen tegen een beperking door hun aandoening. Maar vervolgens wel zo krachtig als de hobbel genomen is. Ook daarvoor is de maatwerkopzet zo fijn. Het stimuleert de saamhorigheid, afgezien van de mogelijkheid om ons eigen concept en de eigen situaties voorop te stellen." 

Mooi resultaat

Mede door de open, pro actieve houding van de vrijwilligers heeft deze huisartsbeurs wél resultaat opgeleverd. "We hebben 800 kopjes koffie uitgedeeld. Stel dat er 200 voor onszelf waren, dan hebben we toch met 600 huisartsen contact gelegd." De Dystonievereniging heeft 400 DVD's uitgedeeld, een andere organisatie 500 folders. Die lagen niet voor het grijpen, maar zijn alleen in persoonlijk contact verstrekt. Hersenaandoeningen zijn meer op de kaart gezet.

Ook geïnteresseerd in een maatwerkcursus?

Karin Hoek helpt je graag verder. Neem contact op.