Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

DON scoort inzichten én vrijwilligers met meningspeiling

Een activerende meningspeiling geeft Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) waardevolle inzichten en meer dan 50 leden die zich willen inzetten.

Elk bestuur vraagt het zich weleens af: doen we de juiste dingen? En doen we dat goed? Bij de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) kwam die vraag ook regelmatig boven.

“En toen las ik het artikel over ‘Verbinding met je achterban’ in de nieuwsbrief van PGOsupport”, vertelt bestuurslid Anneke Collet. “Dat kwam helemaal op het juiste moment. Het traject was voor ons een cadeautje.”

Verbinding met je achterban

`Verbinding met je achterban`is een aanpak van PGOsupport. De aanpak helpt je organisatie om meer bereik en impact te realiseren. De kern is een activerende meningspeiling. Daarmee krijg je zicht op wat leden en niet-leden verwachten van je organisatie. En welke bijdrage zij willen leveren.
Het resultaat: meer dialoog en betrokkenheid plus zinnige antwoorden op je organisatievraag.

DON aan de slag

“We hebben eerst een meedenkgroep geformeerd. Met 15 personen en het bestuur is dat een afspiegeling van onze achterban. Met de meedenkgroep hebben we de vragenlijst opgesteld.
De vragenlijst hebben we via e-mail naar de leden verstuurd. En via onder andere revalidatiecentra onder niet-leden verspreid. Daarbij hadden we veel last van de nieuwe privacywet (AVG). Die zorgde voor veel terughoudendheid.

Rapportcijfer 7,9

Met 25% was de respons onder de leden hoog. Ook hoog is de waardering van de leden: maar liefst een 7,9. “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het is een mooie waardering voor al ons harde werken. Daar doen we het voor.”

Eyeopeners

Nog mooier is de lijst verbeterpunten die de DON uit de enquête haalt. “De uitkomsten beslaan meer dan 160 pagina’s. Dat zijn nog de ruwe resultaten, maar daar halen we nu al eyeopeners uit."

Rollers en lopers hebben andere informatiebehoefte

“Bijvoorbeeld de scherpere verschillen binnen onze ledengroep. We maakten al onderscheid naar moment van diagnose. De informatiebehoefte verandert namelijk naarmate de diagnose langer bekend is. Uit de enquête blijkt dat ook de informatiebehoefte van ‘rollers en lopers’ verschilt. Daar gaan we dus scherper op inspelen.”

Leden zien onvoldoende wat we doen en wat we bereiken.

Anneke Collet, bestuurslid Dwarslaesie Organisatie Nederland

Belangenbehartiging zichtbaar maken

“Nog zo’n eyeopener: we doen veel aan belangenbehartiging. Maar dat gebeurt vooral achter de schermen in lange trajecten. Leden weten dat onvoldoende. Ze vragen ons om meer te laten zien wat we doen.”
En zo zijn er veel meer resultaten waar de DON mee aan de slag kan.

Meer dan 50 potentiële vrijwilligers

Fijn dat helder wordt wat de DON kan doen, maar wie gaat dat werk uitvoeren? Ook daarvoor biedt 'Verbinding met je achterban' houvast. Leden motiveren voor een actieve rol, is een belangrijke nevendoelstelling van het traject. Bij de DON is dat zeker gelukt: “Meer dan 50 mensen zeggen in de enquête dat ze iets voor de DON willen doen. Deze mensen gaan we allemaal benaderen om hun mogelijkheden te inventariseren."

"We gaan met de resultaten ons actieplan maken en kijken wie we voor welk onderdeel kunnen inzetten.”

Een aanrader

“Ik ben heel blij met de resultaten en kan iedere organisatie zo’n traject aanraden. Besef wel: het is een puist vol werk. Maar dat is het waard. Je kunt echt een stap verder zetten met je organisatie.

En: het eigenlijke werk begint pas na de meningspeiling. Want dan moet je met de resultaten aan de slag.”

Iets voor jouw organisatie?

Wil je weten of de aanpak ook jouw organisatie in verbinding brengt met je achterban? Maak een afspraak met Jolanda van Dijk voor een verkennend gesprek.

Bel of app mij op 06 3894 9836