Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

E-healthweek: presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties maakten in samenwerking met de koepels van patiëntenorganisaties en PGOsupport een handreiking voor digitale toegankelijke zorg.

Digitale zorg werkt pas goed als deze toegankelijk is ontworpen en gebouwd. Hiervoor bestaan internationale richtlijnen (de WCAG). Het Informatieberaad Zorg, een samenwerking tussen het zorgveld en het ministerie van VWS over onder meer digitale toegankelijkheid, besloot eind 2018 deze richtlijnen als standaard op te nemen in de basisinfrastructuur van de zorg. Tijdens de opening van de e-Healthweek 2019 presenteerden patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor het ontwerpen en bouwen van toegankelijke digitale zorg.

Download de toegankelijke PDF van de handreiking

Bart Borsje van de Oogvereniging overhandigt de handreiking aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS
Bart Borsje, themacoördinator digitale toegankelijkheid bij de Oogvereniging, overhandigt de handreiking aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

'Digitale zorg toegankelijk voor iedereen'

De Oogvereniging, Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport maakten samen de handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ met praktische stappen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor het succesvol ontwikkelen van toegankelijke en goed bruikbare digitale zorgomgevingen. De handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ICT-ontwikkelaars en patiëntenvertegenwoordigers.

Toegankelijkheid digitale zorg is de norm

Doordat het Informatieberaad Zorg het gebruik van de WCAG nu verplicht maakt, spreken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS uit dat digitale zorginformatie voor iedereen toegankelijk en bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars vragen hun leveranciers om bij het bouwen en onderhouden van digitale zorgplatforms aan te sluiten bij de richtlijnen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van - tijdelijke of blijvende - beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen of verwerken van informatie.

De handreiking brengt kennis en ervaring van alle partijen bij elkaar. Weer een drempel minder!

Joos Vaessens, directeur PGOsupport

Een drempel minder

Joos Vaessens, directeur van PGOsupport: ‘Digitale zorg is pas écht van toegevoegde waarde als het toegankelijk is voor iedereen. Om dat te borgen kun je niet om het samenwerken met patiënten heen. Toch gebeurt dat nog te vaak. Daarom is het goed dat we vanuit een gedeeld belang deze handreiking hebben kunnen maken. Hij brengt de kennis en ervaring van alle partijen bij elkaar en maakt deze praktisch toepasbaar. Weer een drempel minder!’

Werk samen met gebruikers

Digitale zorg wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar in de praktijk is het nog niet vanzelfsprekend. Het advies is dan ook om vanaf het begin samen te werken met patiënten. Onderzoek en praktijk laten zien dat het werkt!

Bart Borsje van de Oogvereniging overhandigde op maandag 21 januari de handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ aan Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS. Dit gebeurde bij de opening van de e-healthweek in Den Haag. 

Download de toegankelijke PDF van de handreiking hieronder.

Bestandsnaam Grootte Downloaden
Handreiking voor toegankelijke digitale zorg (598 KB) pdf downloaden

Heb je een vraag over digitale zorg? We denken graag met je mee.

Bel, mail of app Margriet Crezee, adviseur e-health

06 4093 5158