Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Enquêtetool vernieuwd

De enquêtetool is vernieuwd. Beheer van het online onderzoeksinstrument kan nu met alle browsers. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden.

Makkelijk opstellen en verzenden

Met de enquêtetool van Spidox maak je eenvoudig en snel online vragenlijsten in de eigen huisstijl voor bijvoorbeeld:

  • ledenraadpleging of ander onderzoek van je organisatie
  • aanmelding voor een bijeenkomst
  • registratie van telefonisch lotgenotencontact
  • e-learning

Intuïtiever en completer

De nieuwe versie van de enquêtetool beheer je net zo makkelijk met alle browsers en apparaten, dus ook op je mobiel en tablet. Verder is de vormgeving aangepast, wat het gebruik nog makkelijker, intuïtiever maakt. En zijn er nieuwe vraag- en antwoordcategorieën bijgekomen.

Speciaal voor patiëntenorganisaties

“Weten wat er bij de achterban speelt, is belangrijk voor patiënten- en cliëntenorganisaties”, zegt Anke Groenen, adviseur bij PGOsupport. “Zeker als je hun belangen wilt behartigen, is het nodig dat je goed weet wat je achterban wil. Met de enquêtetool achterhaal je dat eenvoudig. De tool is speciaal voor patiëntenorganisaties gebouwd en sluit daarmee naadloos aan op de behoeften. Al bijna 40 organisaties maken er inmiddels gebruik van.”

Ook voor strategiebepaling

“Met de enquêtetool krijg je net zo makkelijk input voor de strategiebepaling. Het is niet meer dan een middel. Maar wel een heel krachtig middel om op een laagdrempelige manier contact te onderhouden met de achterban.”

Haal meer uit de enquêtetool

Zo speelt de enquêtetool een belangrijke rol in de ‘community-aanpak’, waarmee organisaties op vraagstukken antwoorden vinden die aansluiten bij hun doelgroepen.

Ontdek wat er allemaal mogelijk is bij de themabijeenkomst ‘Haal meer uit de Spidox-enquêtetool’ op 5 maart. Dan is ook de bouwer aanwezig voor een toelichting op alle nieuwe en geavanceerde mogelijkheden.

Beginnen met de enquêtetool?

Maak je nog geen gebruik van de enquêtetool en wil je ermee aan de slag? Meld je dan aan voor de basiscursus enquêtetool op 5 februari. Of neem voor meer informatie contact op met Anke Groenen, a.groenen@pgosupport.nl.

Vragen over de enquêtetool?

Heb je vragen over de enquêtetool of advies nodig? Hulp nodig bij het opstellen van een vragenlijst? Neem contact op met Anke Groenen, adviseur inbreng cliëntenperspectief.