Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
advies

Fondsenwerving

Fondsenwerving is een vorm van ondernemen. Het kan: extra en structurele inkomsten binnenhalen.

PGOsupport begeleidt je met effectieve strategieën om structurele inkomsten te werven. Acties die geld in het laatje brengen. We helpen met raad én daad.

Het heeft ons uiteindelijk 32.000 euro extra op jaarbasis opgeleverd.

Anne Braakman, Stomavereniging

Wij bieden advies en ondersteuning bij een aantal vormen van fondsenwerving:

Online fondsenwerving

Online fondsenwerving is een laagdrempelige en effectieve manier om geld te werven. PGOsupport biedt je 2 mogelijkheden:

  • Crowdfunding: je werft voor een concreet doel in een relatief korte periode een vooraf vastgesteld bedrag. En je geeft de donateurs iets terug voor hun bijdrage. Ideaal voor de financiering van relatief kleinschalige projecten tot € 5.000. We helpen je bij de opzet, communicatie en financiële afwikkeling van complete campagnes.
  • Acties in je eigen achterban: mobiliseer je achterban om zelf wervingsacties te starten. Kleinschalig, grootschalig, wandelen, hardlopen, zwemmen, cupcakes bakken, alles kan. Er is geen vaste doorlooptijd of op te halen streefbedrag. Het is laagdrempelig en verhoogt bovendien de betrokkenheid.

Voor beide vormen ontwikkelde PGOsupport 1 platform: DoSupport.
Kosteloos te gebruiken door patiëntenorganisaties. Alle opbrengsten komen ten goede aan je organisatie. Kijk voor meer informatie op www.dosupport.nl

Contributieverdubbelaar

Een relatief eenvoudige actie die veel structurele inkomsten oplevert, is de contributieverdubbelaar. Het is een respectvolle telemarketingactie met de vraag of leden vrijwillig hun contributie willen verhogen.

Aan de telefoon wordt direct een automatische incasso in orde gemaakt. De opbrengsten van deze actie zijn dus niet eenmalig, maar structureel tot iemand het lidmaatschap opzegt.

Uit eerdere acties van onder meer de Stomavereniging en de Endometriose Stichting, blijkt dat leden hun contributie vrijwillig met gemiddeld 50% verhogen. We werken hiervoor samen met een telemarketingbedrijf met senioren die je leden of donateurs correct en oprecht benaderen. Bekijk de video over de contributieverdubbelaar.

Nalatenschappen werven

Een nalatenschappencampagne genereert niet op korte termijn, maar wel op den duur extra middelen. Steeds meer mensen willen (een deel van) hun nalatenschap schenken aan een goed doel. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat is opgemaakt door een notaris.

Wij adviseren organisaties over het verwerven van nalatenschappen, onder meer met een uitgebreid informatiepakket, en ondersteunen bij het op maat maken van een campagne.

Leden- of donateurwerving

Contributie is voor veel organisaties de eerste inkomstenbron. Maar deze bron droogt vaak op. Samen bekijken we waar nieuwe mogelijkheden liggen.

Zijn er veel opzeggers die we kunnen terugwinnen? Zijn er quick wins te behalen? Of is er een specifieke doelgroep waarbinnen we gerust kunnen werven?

In samenwerking met experts die het veld goed kennen, begeleiden we organisaties om meer leden of donateurs te werven. En met vervolgacties om ze blijvend te boeien en binden. Daarmee voorkom je dat leden opzeggen.

Wil je meer weten over fondsenwerving? Of heb je ideeën?

Renske Noordhuis helpt je graag verder

Bel of app mij 06 4093 2839