Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Frank Verschuur

“Organisatie-innovatie: leren om je vertrouwde werkwijze los te laten om samen een nieuwe vorm te kunnen vinden.”

Foto Frank Verschuur

De zorg is een versnipperd en complex landschap. Daarin is eigen regie vaak heel erg lastig. De zorggebruiker ervaart geen optimale zorg. Tegelijkertijd staan de kosten door toenemende zorgvraag onder druk. De (werk)druk voor mantelzorgers en zorgmedewerkers neemt toe. Het is voor alle partijen: zorgorganisaties, verzekeraars, overheid en cliënten, inmiddels wel duidelijk dat er iets moet veranderen.

Nieuwe organisatievormen

Men experimenteert met nieuwe organisatievormen die dwars door de klassieke lagen (eerste, tweede en derde lijn) en barrières van regelgeving en financiering heen gaan. Ook nieuwe technologie is een belangrijke toevoeging. Denk bijvoorbeeld aan anderhalvelijnscentra, regiopoli’s, wijk- en regiogerichte lokale zorgteams. Of huisartsenpraktijken die bredere diensten leveren en een grotere rol spelen bij activiteiten die doorgaans in het ziekenhuis of een gespecialiseerde kliniek plaatsvinden. Denk ook aan netwerken die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van leven, opgezet vanuit de buurt of een groep patiënten.

Onderlinge verbinding

In deze netwerkachtige organisatievormen wordt alle zorg voor cliënt en mantelzorger weer geïntegreerd. Er zijn voldoende beïnvloedingsmogelijkheden voor cliënt, mantelzorgers en professionals. Succesvol ontwikkelen en invoeren van deze nieuwe organisatievormen vraagt goede samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en …….hopelijk ook cliëntenorganisaties. De inbreng van alle betrokkenen inclusief de cliënten(organisaties) is enorm van belang. Hiermee wordt de kennis vanuit meerdere perspectieven gemobiliseerd, wat nodig is om slimme oplossingen te vinden. Daarnaast draagt het samen bouwen aan nieuwe organisatievormen bij aan onderlinge verbinding tussen alle partners in de zorg. Zo ontstaat gemeenschappelijk eigendomsgevoel, wat nodig is om vernieuwing succesvol in te voeren.

Het vertrouwde los leren laten om te vernieuwen

Daarnaast zijn competenties nodig op het gebied van structuurontwerp en aanpak van verandering. Zoals een huisarts het eens verwoordde: “We moeten allemaal eerst leren om onze vertrouwde werkwijze los te laten om samen een nieuwe vorm te kunnen vinden”.

Eerst in het bedrijfsleven en vanaf 2010 ook in de zorg vanuit mijn bedrijf VieR Organisatie Innovatie, heb ik met vele betrokkenen nieuwe organisatievormen tot stand helpen brengen. Bij PGOsupport ga ik nu de samenwerking aan om mijn passie voor het begeleiden van partijen die graag zorg en welzijn willen vernieuwen te kunnen realiseren.

Vragen? 

Wil je investeren in visieontwikkeling op nieuwe organisaties in zorg en welzijn en misschien zelf gaan meebouwen? Neem contact met mij op of maak een afspraak:

E-mail: f.verschuur@pgosupport.nl
Telefoon: 06 8129 9176