Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
Joos Vaessens

Joos Vaessens

voormalig directeur PGOsupport

Hand in eigen boezem

In maart hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat werd het thema van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Ter voorbereiding onderzochten Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hoe mensen de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten op zorg en ondersteuning ervaren.

Werk aan de winkel

Het beeld dat daaruit oprijst is ronduit teleurstellend:

  • 42% van de aanvragers is ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente
  • 40% is ontevreden over de bejegening
  • 43% vindt dat de ondersteuning niet (altijd) past bij de zorgvraag

Ook de jeugdzorg is een groot knelpunt:

  • Mensen die een beroep doen op jeugdzorg krijgen slechts de helft van de tijd de zorg die nodig is
  • Een kwart zegt dat de gevraagde zorg er nooit is

Kortom: er is nog enorm veel werk aan de winkel.

Hand in eigen boezem

Maar is er alleen werk aan de winkel bij de gemeenten? Nee. Ik denk dat de cliëntenorganisaties ook de hand in eigen boezem mogen steken. Uit de uitkomsten van de PG-monitor, ons onderzoek onder patiënten- en cliëntenorganisaties, blijkt dat veel organisaties het thema kwaliteit van leven hoog in het vaandel hebben.

Nauwelijks contact met gemeenten

Je zou denken dat de organisaties dan ook contact zoeken met mensen bij gemeenten die rechtstreeks invloed hebben op die belangrijke kwaliteit van leven. Maar dan blijken patiëntenorganisaties selectief. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wetenschap zijn vooral hun gesprekspartners. Gemeenten en de lokale politiek zijn niet of nauwelijks in het vizier.

Lokaal impact vergroten

Dus als de gemeenten wat te leren hebben dan geldt dat ook voor de patiëntenorganisaties. Ik zie dat als een kans! Laten we samen leren en ontwikkelen en lokaal impact op kwaliteit van zorg en leven proberen te vergroten.

Voorbeelden en ervaringen

Er zijn al mooie voorbeelden en ervaringen. Het wiel hoeven we dus niet helemaal opnieuw uit te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een prachtig samenwerkingsverband in Flevoland, waarin patiëntenorganisaties elkaar weten te vinden en adviseur zijn geworden van de gemeente bij de inkoop van zorg.

En recent schreef mijn collega Monique Schers mee aan het artikel 'Van landelijk naar lokaal', waarin aanbevelingen staan voor de patiëntenbeweging om meer aansluiting te vinden in het lokale sociaal domein.

Pak je de handschoen op?

Dus welke patiënten-/cliëntenorganisatie pakt de handschoen op en plaatst de samenwerking met en invloed op de gemeente hoger op haar agenda? PGOsupport is daarbij graag kennismakelaar en adviseur!