Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
voor het lokale en regionale domein

Het stelsel van zorg en welzijn in de regio

Duur 1 dag
Doelgroep medewerkers en actieve vrijwilligers die (ook) lokaal en regionaal als belangenbehartiger namens hun organisatie actief zijn
Kosten € 100,- statiegeld
Locatie BCN Rotterdam,
Niveau Basis 
Leerpad Inbreng cliëntenperspectief

Inschrijven mogelijk tot 23 mei 2019

Inschrijven

Krijg inzicht in de werking en de belangrijkste ontwikkelingen van het Nederlandse zorgstelsel. De cursus is specifiek voor het lokale en regionale domein.

Belangenbehartigers van een patiëntenorganisatie moeteen weten hoe de zorg werkt. Het Nederlandse zorgstelsel is ingewikkeld. De laatste jaren zijn er grote veranderingen geweest door hervormingen, bezuinigingen en andere ontwikkelingen in de wetgeving. 

Inhoud

Deze eendaagse cursus gaat in op de werking van het stelsel van verschillende wetten. Deze wetten komen in ieder geval aan de orde:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Opzet

Aan de hand van theorie, afgewisseld met discussie en praktijkvoorbeelden uit de regio, bespreken de trainers de diverse ontwikkelingen in het zorgstelsel. Ook lichten ze met voorbeelden toe welke mogelijkheden je als client hebt om invloed uit te oefenen.

Resultaat

Je krijgt kennis en inzicht in het stelsel van zorg en welzijn. Hierbij is er speciale aandacht voor zaken die op regionaal niveau spelen, zoals samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, beleid rond sociale minimapolissen, wijkteams, integrale zorg. Ook krijgt je inzicht in de invloed die jij als lokale belangenbehartiger kunt uitoefenen.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers en actieve vrijwilligers die (ook) lokaal en regionaal als belangenbehartiger namens hun organisatie actief zijn.

 

Trainers

Marc Soeters – Trainer

Marc Soeters

Marc Soeters is partner bij strategisch adviesbureau ZorgmarktAdvies, dat zich richt op strategische vraagstukken binnen zorg en welzijn. Naast zijn advieswerk geeft hij regelmatig cursussen over de Zvw en de Jeugdwet. Eerder werkte hij bij het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën.

Gerrold Verhoeks – Trainer

Gerrold Verhoeks

Gerrold Verhoeks is partner bij strategisch adviesbureau ZorgmarktAdvies, dat zich richt op strategische vraagstukken binnen zorg en welzijn. Hij voert regelmatig opdrachten uit in de Wlz en de Wmo. In het verleden was hij plaatsvervangend directeur bij het ministerie van VWS.

Inschrijving cursus

* Deze velden zijn verplicht

Je naam:
Aanhef
Voorzieningen
Nieuwsbrief
Voorwaarden *
Privacybeleid *