Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Impactpeiling bruikbaar voor organisaties, maar…

11 patiënten- en cliëntenorganisaties experimenteren met een impactpeiling op initiatief en onder leiding van PGOsupport in samenwerking met Vital Innovators. Ze zijn over het algemeen enthousiast, maar plaatsen ook kanttekeningen.

De impact is gepeild met de SROI-methode. De methode is bruikbaar als gespreksmodel voor impact en bereik. Het is pas versie 0.2. Want er is nog werk aan de winkel. Dat vinden de 11 deelnemers die onlangs samen bij PGOsupport de uitkomsten bespraken van hun experimentele impactmeting.  

Kiezen voor maximaal effect

Het voorspellen en meten van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes. Wat leveren je informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact op? Als je dat weet, kun je het belang duidelijk maken aan bijvoorbeeld financiers. En zie je waar je het best op kunt inzetten.

Social Return On Investment

SROI staat voor Social Return On Investment. Een internationaal erkende methode. Daarmee meet je of je activiteiten en de investering resultaat opleveren, uitgedrukt in euro’s.
De methode zet de investering (input) aan de ene kant en de opbrengst (output) aan de andere kant. Met daartussen de activiteiten van bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie.

SROI van patiëntenorganisaties

Voor patiëntenorganisaties zijn subsidies, donaties en contributies de investering. Vervolgens doen de vrijwilligers en medewerkers daar iets mee. Dat levert een opbrengst op voor de maatschappij.

Bijvoorbeeld voor de achterban: kwaliteit van leven, minder tijd aan het zorgproces, hoger inkomen. Voor de zorgverzekeraar: minder zorgkosten voor en na diagnose. Voor de gemeente: minder kosten aan Wmo. Al deze onderdelen zijn uitgeplozen en nauwkeurig berekend om ze te waarderen in euro’s.

Niet dé waarheid

De berekende opbrengsten zijn niet dé waarheid, maar bieden houvast om met partijen in gesprek te gaan over gerealiseerde impact en bereik. Bijvoorbeeld met het ministerie, gemeenten, verzekeraars en subsidieverstrekkers.

Patiëntenorganisaties hebben impact

Uit de metingen komt een gemiddelde SROI van 5.01. Elke geïnvesteerde euro in de groep van 11 gepeilde organisaties levert gemiddeld € 5,01 aan maatschappelijk rendement op. Daarbij is voorzichtig gerekend.

Elke geïnvesteerde euro in de organisaties die meededen aan de peiling levert € 5,01 aan maatschappelijk rendement op.

Uitkomst van experimentele impactpeiling onder patiëntenorganisaties

Een mooie score. Het betekent dat patiënten- en cliëntenorganisaties veel waarde toevoegen. Het leidt soms tot een wow-gevoel bij de organisaties.

Aannames

Maar voorzichtig: er zitten nog veel aannames in over de opbrengst. Die maken de uitkomsten redelijk ‘zacht’. Dat is ook de belangrijkste kanttekening van de deelnemers. Hoe hard zijn de cijfers? In een volgende slag moet de argumentatie wat steviger.

Opvallende uitkomsten

Voor deelname aan het experiment zijn bewust heel verschillende organisaties gekozen. Daardoor komen ook opvallende zaken naar boven uit de vergelijking:

  • hogere impact als de doelgroep kleiner is
    Voor een grote doelgroep wordt al veel gedaan. Voor een beperkte doelgroep minder. Zo is iedere innovatie bij een kleine doelgroep per persoon veel waard.
  • hogere impact met bescheiden begroting
    Meer euro’s investeren leidt niet automatisch tot een hogere impact.

Hoe verder?

Met de 11 organisaties is gesproken over de vervolgstappen. Genoemd zijn onder meer het verdiepen en valideren van het model, in gesprek gaan met VWS, de koepels en de andere patiëntenorganisaties en ondersteuning bij communicatie naar de achterban. Door afstemming en overeenstemming met partijen komen we wellicht van een impactpeiling tot een heuse impactmeting.

Leeromgeving impact en bereik

De organisaties hebben behoefte aan training en netwerkmogelijkheden rond impact en bereik. Dat komt goed uit, want PGOsupport is van plan daarvoor een leeromgeving in te richten.

Meer weten over impact meten?

Neem contact op met adviseur Nienke Oosting

Mail, bel of app Nienke