Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Impactprijzen 2020

Dit zijn de winnaars.

Implementatie time-out en gedeelde besluitvorming bij borstkanker
Winnaar juryprijs

door: Borstkankervereniging Nederland

Juryoordeel

"Een prachtig uitgevoerd en gedegen project, waarbij gebruik is gemaakt van uitkomsten van eerdere projecten. Ook voor de samenwerking alleen maar complimenten. In dit project is bovendien goed gekeken naar de uitkomsten en effecten, en naar de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Wat in dit project gedaan is, zou in de gehele zorg uitgezet moeten worden, zodat echt samen beslissen en echt tijd voor goed afgewogen keuzes als het ertoe doet vorm krijgen."

Onderzoeksagenda Jeugdreuma
Winnaar juryprijs

door: Jeugdreuma Vereniging Nederland

Juryoordeel

Steeds meer patiëntenorganisaties willen een rol hebben bij wetenschappelijk onderzoek. Dit project laat zien hoe een patiëntenorganisatie ook betrokken kan zijn bij het traject dat hieraan voorafgaat: het opstellen van een onderzoeksagenda die richting geeft aan onderzoek dat voor een bepaalde patiëntengroep het meest relevant is. Hiermee heeft de Jeugdreuma Vereniging zelf richting gegeven aan de kennisontwikkeling. Bovendien is in dit project de achterban op een prachtige manier geraadpleegd: kinderen en jongeren zijn op een bijzondere wijze uitgenodigd om aan te geven wat er voor hen werkelijk toe doet.
Vervolgens is uitstekend op gelijkwaardige wijze samengewerkt met de onderzoekers, waardoor het van meet af aan een gezamenlijk gedragen onderzoeksagenda is geworden. Een aansprekend voorbeeld. Mooi!

Bekijk de video en beschrijving

Interview met Casper Schoemaker, projectleider en 'ouder van'

StigmaTools
Winnaar juryprijs

door: Zorgbelang inclusief

Juryoordeel

Dit project bruist en borrelt. Het heeft een heel brede basis van diverse betrokkenen en inzet van ervaringsdeskundigen. Wat een verademing dat hier is ingezoomd op de samenleving met een maatschappelijk en sociaal ingestoken thema. Ook is er op een interessante manier samenwerking gerealiseerd met gemeenten. Mede hierdoor is het een mooi voorbeeld van een opschaalbaar project. En het project is onderdeel geworden van reguliere activiteiten die in de regio plaatsvinden. Tot slot is er (afstudeer)onderzoek gedaan naar de effecten. Kortom, veel waardering voor dit super enthousiaste project voor burgers met en zonder stigma’s!

Bekijk de video en beschrijving

Doe-het-samen-gidsen Zorgeloos naar School
Winnaar publieksprijs

door: Stichting Zorgeloos naar School
Bekijk de video en beschrijving

Overige genomineerden

Bekijk de interviews met de overige genomineerden op ons YouTubekanaal.

De jury

De vakjury voor de Impactprijzen 2020 bestaat uit:

Jacqueline Kool

Jacqueline Kool is adviseur, belangenbehartiger, onderzoeker en schrijver over beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. Ze is ook bestuurslid van ZonMw en Light for the World Nederland. Jacqueline is mede-oprichter van Disability Studies in Nederland (DSiN), een stichting die via onderwijs, onderzoek, kennisnetwerken en ‘living labs’ werkt aan een inclusieve samenleving. Daarnaast vervulde zij diverse bestuursfuncties, onder andere bij Spierziekten Nederland. Rode draad in haar werk is het verbinden van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis.
Jacqueline is voor de jury gevraagd vanwege haar kennis van patiëntenparticipatie.

Jeanet Bouw

Jeanet is zelfstandig interim en verandermanager in de zorg en het sociaal domein. Door projecten en beleidsfuncties bij een landelijke koepelorganisatie voor zorgaanbieders kwam zij in aanraking met landelijke beleidsbeïnvloeding en samenwerking tussen organisaties. Jeanet helpt ondersteuning, zorg en welzijn zich te ontwikkelen en vernieuwen. Lokale samenwerking rond kwetsbare burgers is 1 van haar aandachtsgebieden. Vanwege haar kennis van (regionale) samenwerking vanuit patiëntenperspectief is Jeanet voor de jury gevraagd.

Pim Ketelaar

Pim is programmadirecteur bij VitaValley, onafhankelijk platform voor het versnellen en opschalen van innovaties in de zorg, gericht op maatschappelijke impact. Pim is betrokken bij de impactmetingen via SROI van PGOsupport. SROI staat voor Social Return On Investment. Een internationaal erkende methode. Daarmee meet je of je activiteiten en de investering resultaat opleveren, uitgedrukt in euro’s. Pim is gevraagd voor de jury vanwege zijn kennis van impact(meting) en bereik.

De Impactprijzen zijn waarderingsprijzen. Ze stellen de winnende projecten en initiatieven bovendien in staat om een vervolg of uitbreiding van het project te starten.