Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

In 10 stappen klaar voor de privacywet

Voldoe in 10 stappen aan de AVG met ons plan op maat voor patiëntenorganisaties.

Vrijdag 25 mei 2018 is een belangrijke datum. Dan is de nieuwe privacywet van toepassing, ook wel bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer geldig. Ook voor patiënten- en cliëntenorganisaties heeft dit gevolgen.

Grotere verantwoordelijkheid en meer bescherming

De AVG heeft veel overlap met de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar er zijn duidelijke verschillen, zoals:

  • Een scherpere definitie van een persoonsgegeven (alle gegevens over een identificeerbare persoon).
  • Organisaties moeten duidelijker kunnen aantonen waarom ze gegevens opslaan en wat ze ermee doen.
  • Mensen van wie je gegevens vastlegt, krijgen meer mogelijkheden om hun gegevens te beschermen. Expliciete toestemming is veelal nodig, waarbij je die toestemming moet kunnen aantonen.
  • Strengere handhaving met boetes.

Meer verplichtingen

“De AVG legt organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen op. Dat is zeker het geval bij registratie van gezondheidsgegevens”, zegt Martine Versluijs, jurist en adviseur bij PGOsupport.

Gezondheidsgegevens vragen extra aandacht

“Gezondheidsgegevens zijn bijzondere gegevens, waarvan alleen al het opslaan als privacygevoeliger wordt beschouwd. Bij registratie en opslag van deze gegevens verlangt de AVG daarom aanvullende maatregelen.

Veel patiënten- en cliëntenorganisaties leggen gezondheidsgegevens vast, bijvoorbeeld of een lid zelf of zijn/haar verwant de aandoening heeft.”

Werk aan de winkel

Los van het vastleggen van gezondheidsgegevens, betekent de AVG voor iedere patiënten- en cliëntenorganisatie werk aan de winkel.
Martine: “Alle organisaties moeten minimaal onderzoeken of hun gegevensverwerking voldoet aan de nieuwe privacyregels. Dan wordt pas duidelijk of er nog werk aan de winkel is en welke vervolgstappen nodig zijn."

Stappenplan voor iedere patiëntenorganisatie

Om je organisatie te helpen voorbereiden op de nieuwe regels, hebben we gespecialiseerd advocaat Linda Eijpe gevraagd een handig 10-stappenplan op te stellen. Op maat voor patiëntenorganisaties.

Lees het 10-stappenplan 

Lees het stappenplan: in 10 stappen voorbereid op de AVG.

Heb je vragen over de nieuwe privacywet?

Onze jurist Martine Versluijs is je graag van dienst.