Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Inbreng cliëntenperspectief vergroten?

Goed weten wat je achterban wil. En zorgen dat beleidsmakers daar rekening mee houden. Je leert het bij PGOsupport. Ontdek ons pakket van instap- tot verdiepingscursussen inbreng cliënten-/patiëntenperspectief.

Steeds vaker krijgen patiënten- en cliëntenorganisaties verzoeken om input te leveren. Of een organisatie wil op eigen initiatief knelpunten voor de achterban oplossen. Maar hoe doe je dat?

Weten wat de achterban wil

"Dat begint met goed weten wat de achterban wil. Welke knelpunten, of mogelijkheden voor verbetering zien zij? Wat vinden zij belangrijk?", vertelt Martine Versluijs, adviseur inbreng cliëntenperspectief. "Daarmee kun je bepalen wat de achterban goede kwaliteit van zorg vindt. En die kennis en ervaringen kun je inzetten in gesprek met zorgverleners, zorgverzekeraars, politici en onderzoekers."

Compleet pakket van instap tot verdieping

"De juiste kennis en vaardigheden helpen daarbij. Wij hebben een afgewogen set cursussen samengesteld die op al die onderdelen van de belangenbehartiging vanuit cliëntenperspectief inspeelt. Van algemeen tot specifiek", vult Karin Hoek, adviseur leren en ontwikkelen, aan. "Twee open online colleges en een e-learning ondersteunen de cursussen. Ze behandelen kwaliteit van zorg en inbreng van het cliëntenperspectief in een aantal modules."

Cursussen achterbanraadpleging

Zo zijn er 3 cursussen over achterbanraadpleging via vragenlijstonderzoek:

  • de praktische training achterbanraadpleging met Spidox
  • hoe maak je goede vragenlijsten
  • hoe analyseer en verwerk je enquêtegegevens

Cursus zorgstelsel

Voor wie belangen in de zorg wil behartigen, is enige kennis van het Nederlandse zorgstelsel onontbeerlijk. Daarom bieden we ook daarvoor een cursus: werking, financiering en actualiteit zorg en welzijn.

Basiscursus inbreng cliëntperspectief

Het echte werk begint dan met de cursus inbreng cliënten- en patiëntenperspectief bij kwaliteit van zorg. Een introductie op de inbreng van het cliënten-/patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, kwaliteitscriteria, bij zorginkoop en wetenschappelijk onderzoek.

Richtlijnontwikkeling achter laptop

Of je kiest voor de specifieke trajecten: richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Met wederom een aanbod van algemeen naar specifiek. Een algemene cursus richtlijnontwikkeling en verdieping met de cursus GRADE. Dit is een methode om de literatuur te graderen en het patiëntenperspectief systematischer in te brengen. Beide cursussen worden ondersteund met online modules en e-learning.

Wetenschappelijk onderzoek

Steeds meer zetten patiëntenorganisaties (medisch) wetenschappelijk onderzoek op hun agenda. Van het prioriteren van onderzoeksthema’s tot de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij staan daarin niet alleen. Ook de overheid, onderzoeksinstellingen en gezondheidsfondsen hechten steeds meer belang aan een actieve inbreng van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek.

De cursus patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek zorgt dat je goed voorbereid bent voor een zinvolle bijdrage in de academische wereld. Module 5 van het European Patient Ambassador Programme (EPAP) gaat specifiek over bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek door individuele patiënten.

Naast deze algemene cursus, is er nu ook de cursus patiëntenparticipatie bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Daarin leer je specifiek hoe je onderzoeksvoorstellen kunt lezen en beoordelen.

Belangenbehartiging

Wil je daarnaast meer leren over het behartigen van de belangen in het algemeen of op politiek terrein? Daarvoor organiseren we regelmatig cursussen, bijvoorbeeld Invloed uitoefenen zonder macht en lobbyen in Den Haag.

Kijk in de cursusagenda voor het actuele aanbod.

Wat wil je bereiken?

Zoals je ziet, hebben we een uitgebreid cursuspalet. Dat wij bovendien graag afstemmen op jouw specifieke behoefte. Wat voor jou relevant is, hangt af van wat je wilt bereiken. Martine Versluijs: "Het is belangrijk dat organisaties niet alleen weten wat hun achterban wenst, maar ook dat ze de wensen zodanig kenbaar maken dat dit wat verandert. Dat bepaalt mede welke cursussen relevant zijn. Ook bij het beantwoorden van die vraag en bij het in praktijk brengen van de opgedane kennis denken we graag met je mee."

Meer weten over ons de mogelijkheden?

Onze adviseur Martine Versluijs helpt je graag verder

Bel 06 4066 2109