Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Instellingssubsidie patiëntenorganisaties verhoogd

De subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor 2017 en 2018 is vastgesteld. De instellingssubsidie wordt met 10.000 euro verhoogd.

Patiëntenorganisaties mogen de subsidie gebruiken voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Het beleidskader is op 19 juli 2016 gepubliceerd. De regeling is grotendeels een voortzetting van de huidige subsidieregeling. De belangrijkste wijzigingen:

  • De instellingssubsidie wordt verhoogd met € 10.000. Een organisatie kan maximaal € 45.000 aanvragen.
  • De instellingssubsidie mag gebruikt worden om belangen te behartigen van patiënten met een specifieke aandoening en voor lotgenotencontact en informatievoorziening.
  • Organisaties die een subsidie van € 25.000 of meer aanvragen moeten niet alleen een activiteitenplan aanleveren, maar ook een begroting. En de organisatie moet bij de verantwoording een ‘verklaring werkelijke kosten’ afgeven.

Evaluatie huidige subsidieregeling

Met de wijzigingen volgt minister Schippers de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van de huidige regeling:

  1. Vergroot de financiële armslag van de organisaties door verhoging van de instellingssubsidie.
  2. Formuleer in het beleid een antwoord op maatschappelijke trends als individualisering, decentralisaties en andere manieren van organiseren.

Voor de korte termijn (2017 en 2018) vergroot minister Schippers de financiële armslag van patiëntenorganisaties door de instellingssubsidie te verhogen. Voor de periode vanaf 2019 wil zij het beleidskader fundamenteel herzien, om een antwoord te formuleren op de tweede aanbeveling.

Toekomstagenda

Voor de toekomstagenda, het beleid vanaf 2019, is de minister in gesprek met de patiëntenkoepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Dit proces wil ze open vormgeven: ook andere partijen kunnen hun inbreng leveren. Dat zegde de minister toe tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie van VWS op 16 juni jongstleden. Je vindt het (nog ongecorrigeerde) verslag van dit overleg op de website van de Tweede Kamer.