Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
samenwerken om knelpunten op te lossen

Intervisie voor vakgenoten

Cursusdetails

Voor wie
vrijwilligerscoordinatoren
Duur
4 dagdelen
Niveau
Basis
Leerpad
Organisatie en vrijwilligers
Kosten
€ 100,- statiegeld
Bekijk de cursusvoorwaarden icon.new_tab.title

Leer knelpunten oplossen en ontwikkel je verder in je vak door te sparren met collega’s van andere organisaties.

Denk je ook weleens: hoe pakken mijn vakgenoten dat aan? Wie snapt mijn situatie en kan mij inspireren? PGOsupport zoekt samen met jou vakgenoten van vergelijkbare organisaties, om in een kleine groep van maximaal 6 mensen kennis en ervaring uit te wisselen. Onder deskundige leiding volgens een beproefde methode.

4 dagdelen

De cursus bestaat uit een serie van 4 bijeenkomsten van een halve dag. De eerste dag wordt gepland, de data en tijden van de vervolgbijeenkomsten stel je vast in onderling overleg.

Intervisie: professionele uitwisseling

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers in eenzelfde vakgebied. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

  • de inhoud van het werk
  • knelpunten in de organisatie
  • belemmeringen
  • veranderingen

Het resultaat: een visie op knelpunten of op eigen handelen van vak- of functiegenoten die in een vergelijkbare situatie verkeren.

Doelen

Het doel van de intervisiegroep is altijd tweeledig:

  1. sparren met vakgenoten voor inspiratie en nieuwe inzichten
  2. de methode leren om die vervolgens met elkaar en in de eigen organisatie toe te kunnen passen

Werkvormen

Tijdens de cursus gebruiken we de volgende werkvormen:

  • korte inleidingen over de methodieken
  • individuele en groepsopdrachten
  • uitwerken van situaties, presentaties, praktische oefeningen
  • groepsdiscussies

Kleine groep

Er wordt gewerkt in een kleine groep. Sommige onderwerpen kun je niet delen met je bestuur of andere medewerkers en vrijwilligers. Dat kan wel in een kleine groep vertrouwelingen uit vergelijkbare organisaties die je begrijpen en met je meedenken. Knelpunten komen snel naar boven, mede dankzij de intervisiemethode. Veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid en aandacht zijn sleutelwoorden in de training.

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen.

Wij houden je graag op de hoogte per e-mail wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.