Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Jaarlijkse meeting EUPATI Europa 2019

Op 20 mei 2019 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van EUPATI Europa.

Tijdens die jaarlijkse bijeenkomsten komen vertegenwoordigers van de zogeheten European National Platforms (ENP’s) samen om kennis en ervaring uit te wisselen. Annemiek van Rensen en Eva Vroonland, onze adviseurs patiëntenparticipatie, reisden af naar Kopenhagen om deze 'Annual General Meeting EUPATI Europe' bij te wonen. Eva doet kort verslag van deze waardevolle bijeenkomst.

"In Kopenhagen treffen we een bonte mix van patiëntenvertegenwoordigers die de Europese opleiding hebben gevolgd (EUPATI-fellows), maar ook mensen vanuit de academische wereld en de industrie. Allen bezig om EUPATI in hun land op de kaart te zetten en eraan bij te dragen dat patiënten betrokken worden bij geneesmiddelenontwikkeling en -onderzoek. Omdat PGOsupport op dit moment de kar trekt in de ontwikkeling van de Nederlandse EUPATI-opleiding, was het waardevol om hierbij te zijn."

Gezamenlijke boodschap

De bijeenkomst staat in het teken van het formuleren van een gezamenlijk doel en de toegevoegde waarde en rol van de European National Platforms. Over de landen heen dus. Dat blijkt lastiger dan op het eerste gezicht gedacht. Er zijn 23 Europese landen aanwezig en daarmee ook 23 verschillende gezondheidssystemen, verschillende normen en waarden en verschillende behoeften. Het is boeiend om te zien dat elk land ook vanuit die behoeften en achtergrond naar de plek en toegevoegde waarde van EUPATI kijkt.

Tijdens de bijeenkomst prijs ik mezelf meerdere keren gelukkig met waar we op dit moment staan met patiëntenparticipatie in Nederland. Natuurlijk, sommige dingen moeten echt beter, maar we hoeven godzijdank niet meer vanaf 0 de stem van patiënten in de zorg te bevechten. We hoeven in Nederland niet stilzwijgend onze behandeling en zorg te ondergaan zonder onze behoeften te kunnen uitspreken. Dat geldt zeker niet voor alle andere aanwezige landen. Een haalbaar gemeenschappelijk doel voor de nationale platformen is dus lastig.  

Toegevoegde waarde

Wat wel duidelijk is, is waar EUPATI voor staat: “We focus on education and training to increase the capacity and capability of patients to be valuable contributors to medicines research and development by working with patients and the stakeholders they collaborate with.” 

Vrij vertaald: "We richten ons op onderwijs en training om de capaciteit en het vermogen van patiënten te vergroten om waardevolle bijdragen te leveren aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen, door te werken met patiënten en de stakeholders waarmee ze samenwerken."

Vernieuwde visie

EUPATI Europa maakt hierin ook een ontwikkeling door. De visie voor de komende jaren is om niet alleen in te zetten op de opleiding van patiëntenvertegenwoordigers, maar ook vertegenwoordigers van academie en industrie op te leiden. Daarmee wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking en interactie tussen deze 3 partijen. Een koers die goed past bij wat we als PGOsupport wensen voor de komende jaren en doorvoeren in ons aanbod. Ik was blij te zien dat ook EUPATI die verbreding opzoekt. 

Eigen manier

Het van elkaar leren stond voor mij centraal deze dag. Alle 23 landen werken op een eigen manier aan de inbedding en ontwikkeling van EUPATI. Zo ontwikkelen onder andere Ierland, Italië en Zwitserland een nationale variant van de EUPATI-opleiding. Finland werkt met meerdaagse cursussen en gezamenlijke studeermomenten, gekoppeld aan een van de thema's binnen geneesmiddelenontwikkeling. Griekenland, België, Oostenrijk, Duitsland… stuk voor stuk liggen er plannen en ieder pakt het op zijn eigen manier aan. Het is ongelofelijk leerzaam en inspirerend om te zien hoe de verschillende landen dat aanpakken, waar zij tegenaan lopen en hoe ze die uitdagingen overwinnen.

Bewonderenswaardig resultaat

De ervaringen die we in Nederland tot nu toe hebben opgedaan, zijn ook voor de andere landen bruikbaar en worden met belangstelling gevolgd. Wat EUPATI Europa in relatief korte tijd heeft opgebouwd is bewonderenswaardigIk mocht tijdens deze bijeenkomst voor het eerst in levenden lijve kennismaken met het EUPATI-netwerk en dat smaakt naar meer! We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Nu volle kracht vooruit om hier in Nederland de eerste groep studenten te laten starten met de opleiding in september. Wij zijn er klaar voor! 

Meer weten over EUPATI?

Vragen over EUPATI NL?

Eva Vroonland vertelt je graag meer!

Stuur een e-mail naar Eva