Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Jaarverslag PGOsupport

Het jaar 2017 in vogelvlucht.

2017 stond in het teken van verbouwing. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen de zaal- en werkruimten zijn op de schop gegaan en gemoderniseerd, ook de organisatie is vertimmerd. Met positieve effecten. We zetten de kengetallen op een rij.

Medewerkers van PGOsupport
De medewerkers van PGOsupport

2017 in kengetallen

Hieronder vind je de belangrijkste kengetallen over 2017.

Academie

 • 70 cursussen in het open aanbod met 609 deelnemers
 • 46 maatwerktrajecten met 507 deelnemers
 • gemiddeld bijna 9 deelnemers per cursus
 • 1.116 cursisten van 175 organisaties

Advies

helpdesk

 • 489 adviesvragen van 140 organisaties beantwoord
 • 193 adviesgesprekken met 137 organisaties
 • 47 organisaties met 1376 adviesuren begeleid in trajecten over strategie, samenwerking, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering
 • 38 organisaties begeleid in Bestuurskracht met 304 adviesuren

diensten

 • 38 organisaties gebruiken de enquêtetool
 • 81 organisaties huurden voor 191 vergaderingen onze vergaderruimte
 • 58 organisaties gebruiken het virtueel kantoor (Office 365)

Fondsenwerving

Lokale en regionale participatie

12 Regionale cliëntenorganisaties maakten gebruik van het scholingsaanbod van PGOsupport, met in totaal 21 deelnemers. 

Inbreng cliëntenperspectief

Advies en bijeenkomsten

 • 5 organisaties namen deel aan 'verbinding met je achterban'
 • serie bijeenkomsten over vrijwilligersmanagement:
  • een nieuwe kijk op vrijwilligersmanagement met hoogleraar Lucas Meijs (EUR)
  • hoe betrek je jongeren?
  • cursus vrijwilligersmanagement
 • afsluitende bijeenkomst van 'PG werkt samen'- en voucherprojecten, met 17 projecten, 15 pitches en 2 workshops

Cursussen

 • 2 cursussen lobbyen: in Den Haag en in Europa
 • 10 cursussen over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek
 • 2 traingen over achterbanraadpleging
 • 2 cursussen Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling
 • 2 basiscursussen Inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg
 • 2 trainingen Belangen behartigen: invloed uitoefenen zonder macht
 • basiscursus Hoe werkt het stelsel van zorg en welzijn?

Publicaties Participatiekompas

EUPATI-website in het Nederlands

Vertaling EUPATI-website naar het Nederlands. De Europese Patiëntenacademie (EUPATI) is een pan-Europees project op het gebied van innovatieve geneesmiddelen waarin 33 organisaties samenwerken.

 Web en social media

  www.pgosupport.nl www.participatiekompas.nl
Nieuwsbriefabonnees 2.018 425
Leden LinkedIngroep 932 315
Twittervolgers 2.406  625
Facebookvolgers 411  -
LinkedIn bedrijfspagina 409  -
Website: paginaweergaven 159.665 47.324
Website: bezoeken 52.418 22.168

Personeel en organisatie

 • 25 medewerkers in dienst, waarvan 8 oproepkrachten en 2 stagiaires
 • 6 nieuwe medewerkers waarvan 2 oproepkrachten en 2 stagiaires
 • afscheid van 6 medewerkers, waarvan 2 oproepkrachten en 2 stagiaires wegens einde contract en voltooide stage
 • ziekteverzuim: 0,26 %
 • toetreding van 1 nieuw lid tot de Raad van Toezicht.

Jaarcijfers

Bekijk de balans per 31 december 2017.

Toelichting

Lees ook de terugblik van Joos Vaessens op het jaar 2017.