Jaarverslag PGOsupport 2016

PGOsupport vernieuwt

2016 was voor PGOsupport een spannend jaar. We hebben de aanbesteding gewonnen en mogen door. Dat doen we met een nieuwe koers: 7 medewerkers vertellen er meer over.

Medewerkers over de nieuwe koers

Klik op de naam om het interview te lezen.

Joos Vaessens, directeur/bestuurder: "Patiëntenorganisaties kunnen zich scherpen aan onze visie"

Karin Hoek, adviseur leren en ontwikkelen: "Onze expertise inzetten voor nieuwe doelgroepen"

Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling: "Meer maatwerk en praktische ondersteuning"

Cathy Kool, facilitair manager: "Huiselijke sfeer met hightech faciliteiten"

Marjo Zijp, communicatieadviseur: "PGOsupport een persoonlijk gezicht geven"

Renske Noordhuis, trainee fondsenwerver: "Kansen om de financiën van je organisatie te verbeteren"

Anke Groenen, adviseur cliëntenperspectief: "Meer impact vanuit patiëntenperspectief"

 

De medewerkers van PGOsupport

 

2016 in vogelvlucht: kengetallen

Hieronder vind je de belangrijkste kengetallen over 2016.

Academie

 • 82 cursussen in het open aanbod met 638 deelnemers
 • 37 maatwerktrajecten met 414 deelnemers
 • gemiddeld bijna 9 deelnemers per cursus
 • 1.052 cursisten van 140 organisaties

Advies

helpdesk

 • 378 adviesvragen van 74 organisaties beantwoord
 • 67 adviesgesprekken met 52 organisaties
 • 58 organisaties met 1449 adviesuren begeleid in trajecten over strategie, samenwerking, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering

diensten

 • 64 organisaties gebruiken de enquêtetool
 • 14 organisaties werken met Online ondernemen voor fondsenwerving, webwinkel
 • 124 organisaties huurden voor 686 vergaderingen onze vergaderruimte
 • 51 organisaties gebruiken het virtueel kantoor (Office 365)
 • 11 netwerkbijeenkomsten: 137 deelnemers uit 109 organisaties

Inbreng cliëntenperspectief

congres 'Ervaringskennis toepassen'

 • 231 deelnemers, 23 werksessies, 17 posterpresentaties

cursussen, trainingen, advies

 • 2 trainingen 'Inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg'
 • 4 trainingen 'Patiëntenparticipatie bij richtlijn-/zorgstandaardontwikkeling'
 • GRADE-methodiek: maatwerkcursus voor VSOP en Spierziekten Nederland + ontwikkelen e-learning
 • 4 maatwerktrajecten 'Beoordelen onderzoeksvoorstellen'
 • Training belangenbehartiging: 'Rondje Europa'
 • Workshop '9 aanbevelingen voor patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek'
 • Netwerk 'Lobbyen in Den Haag': 28 deelnemers, 6 casussen van patiëntenorganisaties

Methodieken, publicatie, advies

Web en social media

  www.pgosupport.nl www.participatiekompas.nl
nieuwsbriefabonnees 1.856  325
leden LinkedIngroep 880  274
Twittervolgers 2.188  568
Facebookvolgers 256  -
LinkedIn bedrijfspagina 290  -
website: paginaweergaven 178.486  39.545
website: bezoeken 59.677  18.283

 
Personeel en organisatie

 • 19 medewerkers in dienst, waarvan 5 oproepkrachten
 • 5 nieuwe medewerkers waarvan 3 oproepkrachten
 • afscheid van 5 medewerkers, 4 oproepkrachten wegens einde contract en 1 in verband met vervroegde uittreding
 • ziekteverzuim: 0,38 %
 • afscheid van 2 leden Raad van Toezicht, in overleg en in verband met einde termijn

Jaarcijfers

Bekijk de balans per 31 december 2016.
 

Deel dit artikel