Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden

Jaarverslag PGOsupport 2016

PGOsupport vernieuwt

2016 was voor PGOsupport een spannend jaar. We hebben de aanbesteding gewonnen en mogen door. Dat doen we met een nieuwe koers: 7 medewerkers vertellen er meer over.

Medewerkers over de nieuwe koers

Klik op de naam om het interview te lezen.

Joos Vaessens, directeur/bestuurder: "Patiëntenorganisaties kunnen zich scherpen aan onze visie"

Karin Hoek, adviseur leren en ontwikkelen: "Onze expertise inzetten voor nieuwe doelgroepen"

Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling: "Meer maatwerk en praktische ondersteuning"

Cathy Kool, facilitair manager: "Huiselijke sfeer met hightech faciliteiten"

Marjo Zijp, communicatieadviseur: "PGOsupport een persoonlijk gezicht geven"

Renske Noordhuis, trainee fondsenwerver: "Kansen om de financiën van je organisatie te verbeteren"

Anke Groenen, adviseur cliëntenperspectief: "Meer impact vanuit patiëntenperspectief"

Groepsfoto medewerkers PGOsupport
De medewerkers van PGOsupport

2016 in vogelvlucht: kengetallen

Hieronder vind je de belangrijkste kengetallen over 2016.

Academie

 • 82 cursussen in het open aanbod met 638 deelnemers
 • 37 maatwerktrajecten met 414 deelnemers
 • gemiddeld bijna 9 deelnemers per cursus
 • 1.052 cursisten van 140 organisaties

Advies

helpdesk

 • 378 adviesvragen van 74 organisaties beantwoord
 • 67 adviesgesprekken met 52 organisaties
 • 58 organisaties met 1449 adviesuren begeleid in trajecten over strategie, samenwerking, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering

diensten

 • 64 organisaties gebruiken de enquêtetool
 • 14 organisaties werken met Online ondernemen voor fondsenwerving, webwinkel
 • 124 organisaties huurden voor 686 vergaderingen onze vergaderruimte
 • 51 organisaties gebruiken het virtueel kantoor (Office 365)
 • 11 netwerkbijeenkomsten: 137 deelnemers uit 109 organisaties

Inbreng cliëntenperspectief

congres 'Ervaringskennis toepassen'

 • 231 deelnemers, 23 werksessies, 17 posterpresentaties

cursussen, trainingen, advies

 • 2 trainingen 'Inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg'
 • 4 trainingen 'Patiëntenparticipatie bij richtlijn-/zorgstandaardontwikkeling'
 • GRADE-methodiek: maatwerkcursus voor VSOP en Spierziekten Nederland + ontwikkelen e-learning
 • 4 maatwerktrajecten 'Beoordelen onderzoeksvoorstellen'
 • Training belangenbehartiging: 'Rondje Europa'
 • Workshop '9 aanbevelingen voor patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek'
 • Netwerk 'Lobbyen in Den Haag': 28 deelnemers, 6 casussen van patiëntenorganisaties

Methodieken, publicatie, advies

Web en social media

  www.pgosupport.nl www.participatiekompas.nl
Nieuwsbriefabonnees 1.856  325
Leden LinkedIngroep 880  274
Twittervolgers 2.188  568
Facebookvolgers 256  -
LinkedIn bedrijfspagina 290  -
Website: paginaweergaven 178.486  39.545
Website: bezoeken 59.677  18.283

 
Personeel en organisatie

 • 19 medewerkers in dienst, waarvan 5 oproepkrachten
 • 5 nieuwe medewerkers waarvan 3 oproepkrachten
 • afscheid van 5 medewerkers, 4 oproepkrachten wegens einde contract en 1 in verband met vervroegde uittreding
 • ziekteverzuim: 0,38 %
 • afscheid van 2 leden Raad van Toezicht, in overleg en in verband met einde termijn

Jaarcijfers

Bekijk de balans per 31 december 2016.
 

Deel dit artikel