Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Kernpunten subsidieregeling patiëntenorganisaties 2019-2022

De belangrijkste onderdelen van de subsidieregeling (beleidskader) van het ministerie van VWS op een rij.

Het huidige beleidskader geldt voor een periode van 4 jaar, van 2019 tot en met 2022. De minister wil uiteindelijk subsidie verstrekken op basis van impact en bereik. Criteria om dat te meten, worden momenteel ontwikkeld.

Nu al beschrijven organisaties in hun activiteitenplannen de impact en het bereik dat ze beogen. Zo leveren de organisaties een bijdrage aan het ontwikkelen van de criteria.

3 pijlers

Het beleidskader steunt op 3 pijlers:

  • het basisbedrag instellingssubsidie van € 45.000 per organisatie.
  • € 10.000 per organisatie voor het uitbesteden van backofficetaken of € 15.000 per organisatie als zij de taken in een samenwerkingsverband met 1 of meer andere patiëntenorganisaties uitbesteden.
  • aanvullende projectsubsidie via ZonMw. Ook nieuwe organisaties of initiatieven kunnen projectsubsidie aanvragen.

Backofficetaken uitbesteden of inbesteden

De overheid stimuleert samenwerking tussen organisaties. Gedeeld gebruik van faciliteiten kan efficiënt zijn. Organisaties die daarom alle backofficetaken in een samenwerkingsverband uitbesteden, krijgen hiervoor extra subsidie. Zij ontvangen niet de standaard € 10.000 maar € 15.000 per organisatie.
Het uitbesteden mag aan meerdere organisaties naar keuze.

Ook inbesteden is mogelijk aan maximaal 2 hiervoor te betalen bestuursleden van de eigen organisatie.

Projectsubsidie via ZonMw

Het subsidieprogramma van ZonMw is bedoeld voor 2 soorten projecten:

  • projecten die aandoeningoverstijgend zijn, een goede inbreng van ervaringsdeskundigheid en samenwerking tussen betrokken partijen vereisen.
  • projecten die inspelen op de trends van individualisering en digitalisering.

Lees meer hierover op de site van ZonMw.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling lees je op de website van het ministerie van VWS, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Vragen over toepassing van de subsidieregeling?

Heb je vragen over de gevolgen voor jouw organisatie? Kun je hulp gebruiken bij de subsidieaanvraag? Neem contact op met Renske Noordhuis.

Neem contact op met Renske