Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Kwaliteitscriteria ... en dan?

Hoe kun je kwaliteitscriteria inzetten bij het oplossen van knelpunten in de zorg? Hoe pakken collega-organisaties dat aan? PGOsupport organiseerde een themabijeenkomst 'Kwaliteitscriteria'.

Er waren vertegenwoordigers van 20 patiënten- en gehandicaptenorganisaties aanwezig op de themabijeenkomst waar kennis en ervaringen werden uitgewisseld. Kwaliteitscriteria kunnen op verschillende manieren helpen om de zorg te verbeteren vanuit patiëntperspectief. Patiëntenorganisaties hebben verschillende strategieën. Deze werden met elkaar gedeeld. 4 organisaties vertelden over de implementatie van hun kwaliteitscriteria.

De Hart&Vaatgroep: kwaliteitscriteria hartfalen

De set hartfalen bestaat uit kwaliteitscriteria en een verkorte versie voor patiënten. De kwaliteitscriteria hartfalen worden ingezet bij zorginkoop en bij zorgverbetertrajecten. Aan de hand van de set kwaliteitscriteria zijn verbetertrajecten gestart, zoals bijvoorbeeld in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Voor verschillende criteria is samen met de zorgverleners gekeken naar wat de verbetering zou moeten zijn en wie de betreffende verbetering gaat doorvoeren.

Je vindt informatie over de kwaliteitscriteria op de website van De Hart&Vaatgroep

Longfibrose patiëntenvereniging

De Longfibrose patiëntenvereniging heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld met de methodiek van het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ). Het materiaal is geschikt gemaakt voor verschillende doelgroepen:

  • Een samenvattende folder voor patiënten, met de belangrijkste thema’s en criteria.
  • Voor zorgverleners in de eerste lijn is aan de hand van de kwaliteitscriteria een omschrijving gemaakt van goede zorg.
  • Met ziekenhuizen is een expertisekaart gemaakt, waarin zichtbaar is welke zorg elk ziekenhuis bij de aandoening biedt.

De producten worden ook ingezet bij bij- en nascholing van zorgverleners. De Longfibrosevereniging heeft geïnvesteerd in een goede band met de gespecialiseerde artsen. Vanwege de zeldzame aandoening betreft het niet heel veel artsen en dat is een voordeel. Er wordt wederzijds van elkaars kennis gebruikgemaakt.

Je vindt informatie over de kwaliteitscriteria op de website van de Longfibrose patiëntenvereniging.

Spierziekten Nederland

Ook Spierziekten Nederland heeft de KiZ-methodiek gebruikt voor ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor revalidatiezorg. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen heeft met Spierziekten Nederland een behandelkader voor spierziekten opgesteld. Hierin komen de criteria vanuit patiëntperspectief terug, geconcretiseerd voor de praktijk van revalidatieartsen in de vorm van minimale eisen. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt welke centra voor behandeling voldoen aan de criteria door vragenlijsten uit te zetten onder de revalidatiecentra. Spierziekten Nederland maakt dit publiek via de Zorgwijzer Spierziekten.

Vereniging van Scoliosepatiënten

De vereniging is in 2008 gestart met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. In de kwaliteitscriteria van de vereniging is niet alleen aandacht voor aspecten van communicatie, empowerment en bejegening van de patiënt maar ook aan kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden waaraan een ziekenhuis en
behandelaars moeten voldoen.

De vereniging heeft een vooraanstaand professional gevraagd om de 'ideale' behandeling van scoliose in een stroomschema weer te geven. Dit brengt voor de patiënt in beeld wat hij van de zorg kan verwachten. Bij afwijking van het stroomschema kan de patiënt in gesprek gaan met de behandelaar.
Ook wordt aan de ziekenhuizen gevraagd de criteria in te vullen. Alle 38 scoliose-behandelend ziekenhuizen doen dat. Om de 2 à 3 jaar volgt een nieuwe update.

Je vindt informatie over de kwaliteitscriteria op de website van de Vereniging van Scoliosepatiënten

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst is verder gesproken over:

  • criteria onderhouden
  • zorgverleners betrekken
  • omgaan met zorgverzekeraars
  • criteria voor goede ketenzorg
  • inbreng van de criteria bij zorgstandaard of richtlijnontwikkeling.

Meer weten over effectieve en efficiënte patiënteninbreng bij kwaliteitstrajecten?

Neem contact op met Anke Groenen, adviseur inbreng cliëntenperspectief