Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Het nieuwe organiseren in zorg en welzijn

Een unieke kans voor 2 bijzonder gemotiveerde bestuurders/vrijwilligers om deze leergang te volgen, aangeboden door PGOsupport.

Actualisering, 29 mei 2019: er zijn 2 kandidaten geselecteerd. Dank voor de belangstelling!

Veel gezondheidsaspecten zijn ziekte-overstijgend. Hierdoor blijven ze in het huidige versnipperde zorglandschap vaak liggen. Dat leidt tot ondoelmatige zorg, onnodig hoge zorgkosten en onopgeloste gezondheidsklachten.

De organisatie van de zorg moet daarom anders:

 • meer van onderop
 • met korte lijnen
 • meer preventief
 • met minder schotten
 • en meer regionale samenwerking

Zorgorganisaties zijn daarom volop in ontwikkeling. Een aantal ontwikkelingen en trends is goed te voorspellen: toename van het aantal ouderen en chronisch zieken, en de schaarste op de arbeidsmarkt.

Er is daarnaast grote onzekerheid over de impact van de ontwikkelingen omdat die mede bepaald worden door onder meer:

 • wijze van financieren en financiële ruimte
 • medische en technologische ontwikkelingen
 • regie en organisatievormen

Inhoud van de leergang

Tijdens deze leergang bieden we managers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, bestuurders en geïnteresseerde vrijwilligers van patiënten- en cliëntenorganisaties handvatten voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken.

Het gaat zowel over de interne organisatie als de ketenzorg.

 • Hoe kunnen we de complexiteit verminderen en het regelvermogen van cliënten en professionals vergroten?
 • Hoe verkleinen we de afhankelijkheid van beheersingssystemen en verbeteren we de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie)?

Naast kennis van en inzicht in deze onderwerpen komen de praktische ervaringen en toepasbaarheid uitvoerig aan bod.

Na het volgen van de leergang:

 • Heb je inzicht in de keuzes bij de inrichting van de zorg op lokaal en regionaal niveau voor wijk- en gebiedsgerichte zorg en welzijn, in eerste, tweede lijns- en anderhalvelijns zorg.  Dit zijn keuzes in het organiseren en samenwerken, en de impact hiervan op onder meer gezondheid (lichamelijk en mentaal functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, kunnen meedoen in de samenleving), de kosten en de wachttijden.
 • Weet je hoe de complexiteit verlaagd en de invloed van cliënten en patiënten op de zorg vergroot kan worden.
 • Ben je in staat de afhankelijkheid van beheersingssystemen te verkleinen en de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie) te verbeteren.
 • Heb je kennis van en inzicht in theoretische achtergronden en praktische ervaringen.

In deze post-HBO leergang leer je kritisch te kijken naar de wijze van organiseren en besturen van zorgorganisaties en de rol van cliënten zelf.

Niveau en duur

Deze leergang is op post-HBO niveau en wordt aangeboden in 4 x 2 dagen.

Programma

 • Organisatie in strategische context
 • Organisatiediagnose
 • Het ontwerpen van organisaties
 • Slow Change, het veranderproces

Cursusdata

4 en 5 september, 18 en 19 september, 2 en 3 oktober, 16 en 17 oktober 2019.

Locatie

HanzePro, locatie Meerwold. Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen.

Aanmelding

Ben je bijzonder gemotiveerd voor deze leergang? Schrijf dan een motivatiebrief naar Joos Vaessens (directeur PGOsupport) of Frank Verschuur (adviseur organisatie-innovatie PGOsupport en docent). Mail je brief naar: secretariaat@pgosupport.nl

Wij stellen twee bestuurders/vrijwilligers in de gelegenheid de leergang op kosten van PGOsupport te volgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de leergang op de website van de Hanze hogeschool.