Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Lobbyen in Den Haag DOE je zo

Belangenbehartiging in politiek Den Haag, hoe de je dat? Ruim 25 deelnemers aan de PGOsupport-cursus 'Lobbyen doe je zo' weten het nu.

In het hol van de leeuw

Nieuwspoort Den Haag, geen toepasselijker omgeving om te leren lobbyen. In dit politieke perscentrum krijgen ruim 25 vertegenwoordigers van patiënten- en cliëntenorganisaties les in lobbyen. Twee door de wol geverfde lobbyisten van Logeion (vakvereniging voor communicatiespecialisten) onthullen de ins en outs.

Iedereen doet ‘t

Lobbyen klinkt spannend, interessant, specialistisch. Maar, eigenlijk is het de gewoonste zaak. “Iedereen doet ‘t”, vertelt Michiel Krijvenaar, die samen met zijn collega-lobbyist Patrick Koimans de cursus leidt. Mensen overtuigen van ons standpunt, dat doen we allemaal, voortdurend. Zo is mijn dochter de beste lobbyist, ze krijgt elke dag te eten wat ze wil.”

Wat lobbyen de deelnemers zoal?

Het gros van de cursisten blijkt ervaren tot zeer ervaren in lobbyen. Ze komen naar de cursus voor nieuwe en aanvullende inzichten. En om van collega-organisaties te leren. Wat lobbyen zij zoal? Een kleine greep.

Psoriasis Vereniging: de juiste wegen vinden

Zo heeft René Asbreuk, PR-commissie Psoriasis Vereniging, al de nodige ervaring met belangenbehartiging bij zorgverzekeraars en farmaceutische industrie. “Maar de juiste weg vinden naar de politiek, de subsidieverstrekkers is moeilijk. Vandaag hoop ik op weg te raken.”

Noonan syndroom: manifest onder de aandacht brengen

Judith van de Meerakker, Stichting Noonan Syndroom, is betrokken bij het manifest PatiëntenPerspectief 2021. Dit is een gezamenlijk pleidooi van bijna 80 patiëntenorganisaties aan de politiek om het patiëntenperspectief in zorgbeleid te vergroten. “We willen dit manifest bij de Kamer onder de aandacht brengen. Maar hoe? Als petitie, met een brief? Daar hoop ik vandaag antwoord op te krijgen.”

Pijnplatform: behandeling chronische pijn

Peter Wieberneit is aanwezig namens het Pijnplatform Nederland. Deze organisatie wil meer aandacht voor pijn als chronische aandoening en dat de behandeling in het basispakket komt. Peter heeft al veel ervaring met de Haagse lobby voor zijn vakgebied, de professionele passagiersvaart met traditionele zeilschepen. “Maar de weg naar beleidsmakers in de zorg, ken ik nog niet.”

RSI-vereniging: RSI bij kinderen voorkomen

Karin Jansen van de RSI-Vereniging wil de noodklok luiden voor jonge kinderen die al heel vroeg klachten krijgen door overmatig smartphonegebruik. Via de politiek moet wat haar betreft de problematiek op de agenda komen van ouders, scholen en kinderen. Hoe? Dat hoopt ze vandaag te leren.

Tips van de leermeesters

Ervaren of niet, de deelnemers steken veel op van de inzichten en ervaring van de trainers. Een kleine opsomming uit de vele adviezen van vandaag:

  • Patiëntenorganisaties zetten zich in voor een goede zaak, een maatschappelijk belang, zonder commercieel belang. Gebruik dat voordeel.
  • Jullie zijn ervaringsdeskundigen, niemand heeft meer kennis op jullie gebied. De Kamer en bewindslieden zijn daarin geïnteresseerd
  • Weet wat er speelt, als lobbyist ben je de regisseur van de informatie. Volg tweedekamer.nl
  • Breng niet alleen kritiek, maar ook oplossingen. Help de andere partij met een ander inzicht
  • Ken het politieke besluitvormingsproces
  • Ken je eigen omgeving: je tegenstanders, maar vooral ook medestanders (sluit allianties)
  • Investeer in relaties, wees aardig, het is mensenwerk. “Beter 3x dank je wel zeggen, dan met een gestrekt been erin gaan” Netwerk bovendien ook als er geen brand is.
  • Timing is alles. Sluit aan bij de agenda van Kamercommissies en het verloop van wetsvorming
  • Wees beducht voor de eigen bestuursleden die Kamerleden wel kennen. Pak lobbyen professioneel aan.

Wat vonden we ervan?

Uit de vele vragen tijdens en de geanimeerde gesprekken na de cursus blijkt de bijeenkomst erg zinvol voor de aanwezigen. Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging hierover: “Ik vond het vandaag echt heel nuttig. De trainers dragen de boodschap goed uit. Vooral dat het ook gewoon een kwestie is van DOEN!”