Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Anders, maar wel heel gewoon

Patiëntenparticipatie in het lab

Doelgroep onderzoekers die fundamenteel onderzoek doen
Kosten € 302,50 incl BTW
Locatie PGOsupport, Utrecht
Leerpad Inbreng cliëntenperspectief

Inschrijven mogelijk tot 5 november 2019

Inschrijven

In deze masterclass staat de vraag centraal hoe je het patiëntenperspectief in jouw (fundamenteel) onderzoek kunt integreren.

Je leert hoe je op een andere manier kunt kijken naar opbrengsten en maatschappelijke impact van fundamenteel onderzoek. Daarbij passeren een aantal belangrijke principes de revue:

  • Klein beginnen en wederzijdse verwachtingen managen
  • Een gemeenschappelijke taal spreken
  • Gelijkwaardig en respectvol communiceren

Concrete voorbeelden

De trainer legt met concrete voorbeelden steeds de link naar vragen uit de praktijk:

  • Hoe kunnen patiënten bijdragen aan jouw onderzoek?
  • Waar vind je patiënten die willen meedenken met jouw onderzoek?
  • Hoe betrek je patiënten bij het opzetten van een onderzoeksprotocol en hoe maak je dit zichtbaar voor onderzoeksfinanciers?
  • Hoe kun je patiëntenparticipatie begroten en aan welke andere randvoorwaarden moet worden voldaan? Welke rol speelt jouw leidinggevende hierin?
  • Hoeveel tijd vergt patiëntenparticipatie en welke ondersteuning bied je aan patiënten?
  • Waar vind je aanvullende informatie en ondersteuning over patiëntenparticipatie in onderzoek?

Opzet en resultaat

Leidraad van de training zijn de lessen uit het pilotproject van het STAP-panel (Nijmegen) waarbij patiënten en onderzoekers samenwerken in het lab. Deze worden stapsgewijs geïntroduceerd. De trainer verweeft deze lessen op interactieve wijze in de casuïstiek en groepsopdrachten.
Je gaat naar huis met een eerste opzet voor patiëntenparticipatie in je eigen onderzoek.

Ter voorbereiding op de masterclass lees je enkele publicaties over het onderwerp en denk je alvast na over een mogelijke bijdrage van patiënten aan jouw onderzoek.

Doelgroep

Jonge onderzoekers zoals promovendi en junior post-docs in het fundamenteel onderzoek.

Trainer

De masterclass wordt verzorgd door dr. Maarten de Wit. Maarten de Wit is een ervaren opleider, patiëntvertegenwoordiger en onderzoeker. In 2014 promoveerde hij op het thema ‘Patiëntenparticipatie in Reumaonderzoek. Een responsieve evaluatie’. De Wit was de afgelopen 3 jaar intensief betrokken bij een pilotproject om patiënten en onderzoekers te laten samenwerken in het lab.

Maarten de Wit – Trainer

Maarten de Wit

Maarten de Wit is adviseur participatief onderzoek en patiëntenperspectief in de gezondheidszorg. Hij heeft zelf een reumatische aandoening en is als onderzoekspartner en ervaringsdeskundige betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Inschrijving masterclass

* Deze velden zijn verplicht

Je naam:
Aanhef
Voorzieningen
Voorwaarden *
Privacybeleid *