Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Meten, weten en verbeteren voor de toekomst

De toekomst van patiënten- en gehandicaptenorganisaties ligt open. Als betrokkene bij een patiëntenorganisatie ben je regelmatig bezig met het maken van toekomstplannen. Hoe kan PGOsupport daarin ondersteunen? Met de PG-monitor brengen we dit in kaart. Zodat we van elkaar leren en samen meer kunnen betekenen voor patiënten, cliënten en hun naaste(n).

Ontzorgen en focus op de toekomst

De opdracht van het ministerie van VWS aan PGOsupport is duidelijk. PGOsupport moet patiënten- en gehandicapten(pg-)organisaties zo veel mogelijk praktisch werk uit handen nemen. Zodat jij je kunt richten op de kern: de stem van patiënten, cliënten en hun naaste(n) laten horen en hun invloed vergroten. Door goed te weten wat jou bezighoudt en wat jij van ons nodig hebt, kan PGOsupport slagen. Daarom introduceren wij de PG-monitor. Zinvol voor pg-organisaties, noodzakelijk voor ons en een nadrukkelijke wens van het ministerie van VWS.

Wat is de PG-monitor?

Met de PG-monitor verzamelen we jaarlijks gegevens van pg-organisaties(*). We doen dat door in focusgroepen in gesprek te gaan over kansen en uitdagingen. Met online vragenlijsten meten we wat de pg-organisaties doen en hoe ze ervoor staan. Deze gegevens verzamelen we en koppelen we terug. Ook gebruiken we ze voor het verbeteren van onze dienstverlening.
(*) Na 2017 volgt een evaluatie die uit meerdere metingen bestaat. We proberen het aantal metingen per jaar zoveel mogelijk te beperken.

Wie voert de PG-monitor uit?

Het onderzoek - de focusgroepen en de online vragenlijsten - wordt uitgevoerd door een team van PGOsupport en onderzoeksbureau SAMR. Het wordt begeleid door een team van experts onder leiding van Bert Felling, emeritus hoogleraar methodologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat vragen wij van jou?

Stap 1. Wij zijn benieuwd naar je verhaal. Deel het met ons.
We starten door met jou op zoek te gaan naar relevante en aantrekkelijke ideeën die bruikbaar zijn als bouwstenen voor strategie, productontwikkeling en communicatie voor de patiëntenorganisatie van de toekomst. Op 17 januari vragen wij je om in een beknopte vragenlijst je ervaringen, visie en verwachtingen met ons te delen. Die verhalen geven een beeld van de sector en laten zien wat de belangrijkste ontwikkelingsdoelen van de pg-organisaties zijn. Daar kan PGOsupport op inspelen.
Samen met SAMR organiseren we op dinsdag 14 februari 2017 een bijeenkomst waarin we een mix van pg-organisaties vragen de verhalen te duiden.

Stap 2. Wij zijn geïnteresseerd in je gegevens. Deel ze met ons.
In het vroege voorjaar ontvangt jouw pg-organisatie een uitgebreide online vragenlijst. We stellen vragen over de inbreng van cliëntenperspectief, over fondsenwerving en over de ontwikkelingen in jouw organisatie. De kerngegevens over je organisatie komen op een organisatiekaart. Alle gegevens kun je voor eigen gebruik downloaden. Zodat je ze ook zelf kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het opstellen van het jaarverslag.

Stap 3: Financieel onderzoek
Financiële middelen is een belangrijk knelpunt voor pg-organisaties. PGOsupport ontwikkelt daarom nieuw aanbod om je te helpen, onder andere bij fondsenwerving. Daarvoor onderzoeken we de inkomsten over 2015 en 2016 van de pg-organisaties: welke baten haalden de organisaties binnen en waar kwam het geld vandaan? Zo kunnen we straks zien of er een positieve ontwikkeling zit in de fondsenwerving. We doen dit onderzoek vanaf mei/juni 2017 op basis van uw jaarcijfers. En we hopen dat de deskundige in jouw organisatie nog wat (telefonische) vragen wil beantwoorden als we er niet helemaal uitkomen.

Stap 4: Jaarlijks terugkerende evaluatie
Zie de metingen die we nu doen als nulmeting. Jouw organisatie en PGOsupport staan natuurlijk niet stil. Daarom evalueren we jaarlijks met online vragenlijsten. We vragen je dan om terugkoppeling op de diensten van PGOsupport. En om tips voor verbeteringen. We vragen ook naar je visie op de sector en je wensen voor ontwikkeling en ondersteuning. De feitelijke en praktische informatie vullen we al in, voor zover bij ons bekend. We vragen je om deze te controleren. Deze informatie houden we altijd bij de hand, dat maakt het samenwerken doeltreffender.

Waarom meewerken aan PG-monitor?

  • Je krijgt inzicht in je eigen situatie. Je staat stil bij de organisatorische en financiële kant van jouw organisatie. Je ontvangt een rapportage met de gegevens van je eigen organisatie. Dit biedt handvatten voor organisatieverbetering.
  • Je geeft PGOsupport inzicht in de ondersteuningsbehoefte van je organisatie. Daar kunnen wij ons aanbod op afstemmen.
  • We voldoen met elkaar aan de wensen en eisen van onze belangrijke partner en opdrachtgever: het ministerie van VWS.
  • We verantwoorden ons in maatschappelijke zin. We maken inzichtelijk wat patiëntenorganisaties doen en waar ze voor staan.

PGOsupport rekent op je medewerking

Wij vragen je nadrukkelijk om mee te werken. De bijdrage van patiëntenorganisaties aan de PG-monitor is essentieel. Hoe beter we meten en hoe meer we weten, hoe effectiever we met elkaar samenwerken en de kracht van de sector kunnen benutten. En dat is goed voor jou, voor PGOsupport en voor de sector als geheel.

Heb je vragen over de PG-monitor, neem dan gerust contact op met Nathalie Otte van PGOsupport via secretariaat@pgosupport.nl of via 030 – 20 40 700. Zij zorgt dat je vraag bij de juiste collega terecht komt.

Goed om even stil te staan

"Het is goed om stil te staan bij waar we staan en wat we aan het doen zijn. Door de welbekende 'waan van de dag' verliezen we soms onze focus. Juist door eens goed te duiken in onze doelen, financiën en ideeën voor de toekomst, realiseren we ons weer ons belang. Wij staan en gaan voor de stem van de cliënt, dat geldt voor nu maar zeker ook voor de toekomst", vertelt een beleidsmedewerker van een pg-organisatie. 

Positieve kracht: kijken waar verbetering mogelijk is

Ministerie van VWS: "PGOsupport was de afgelopen jaren betrokken bij goede initiatieven waarbij zorgverleners en cliëntenorganisaties zich gezámenlijk inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Je werkt daar met jouw pg-organisatie elke dag aan. Je ervaart de positieve kracht die ervan uitgaat om met elkaar te kijken waar samenwerking en verbetering mogelijk is. Het ministerie van VWS heeft PGOsupport de opdracht gegeven om cliëntenorganisaties te ondersteunen en om het effect ervan te onderzoeken. Jouw bijdrage aan de PG-monitor is daarom voor zowel VWS als voor PGO support van groot belang. Jouw feedback helpt ons om de kracht en effectiviteit van inbreng van patiënt- en cliëntperspectief nog beter te laten zien."