Ga direct naar de content

25 miljoen extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

26 september 2022

In de slipstream van de Miljoenennota op Prinsjesdag zat ook nog een zeer welkom nieuwtje. Vanaf 2024 komt er jaarlijks 25 miljoen extra beschikbaar voor subsidie van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Dat is goed nieuws! Dries Hettinga, directeur van PGOsupport: "We zijn blij dat de oproep vanuit de sector gehoor heeft gekregen."

Deel deze pagina:

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2024 op meer financiële steun vanuit VWS rekenen. Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen zal worden opgehoogd van 21 naar 46 miljoen per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die wordt gesteld aan patiënten en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging. Op dit moment is niet bekend hoe de extra 25 miljoen verdeeld gaat worden binnen het subsidiekader. Dat moet nog verder ingevuld worden.

foto dries hettingaResultaat van goede lobby

Dries Hettinga, directeur van PGOsupport: “We zijn blij te zien dat de oproep vanuit de sector gehoor heeft gekregen bij VWS. Het is het resultaat van een goede lobby. De extra steun doet recht aan de toegenomen vraag aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Met deze verruiming van de steun kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties hun ervaringsdeskundigheid nog beter inbrengen in de zorg, GGZ en het sociaal domein.”

 

Bron: VWS Rijksbegroting 2023 (pdf), tabel 17 (blz 85).

Meer informatie over subsidies

PGOsupport biedt patiënten- en gehandicaptenorganisaties advies bij fondsenwerving. Meer informatie in het dossier: subsidieregelingen.