Ga direct naar de content

Waarom je de impact zichtbaar moet maken van wat je bereikt

12 juni 2020

Als organisatie sta je voor je missie. Je hebt mooie doelen en je wilt verandering teweegbrengen. Maar hoe weet je of jouw activiteiten hieraan bijdragen? Doe je eigenlijk wel de juiste dingen?

Deel deze pagina:

Bereik je wat je wilt?

Wat je als organisatie teweegbrengt, wat je impact is, kun je op verschillende manieren inzichtelijk maken. Als organisatie inzicht hebben in je impact is van groot belang.

Ook voor een non-profitorganisatie is het van belang om te weten wat je activiteiten opleveren. Of je dat wat je als verandering beoogt ook bereikt. Als sommige activiteiten veel impact hebben, kun je besluiten daar meer op in te zetten. Of andersom, natuurlijk.

nienke oosting van PGOsupport is in gesprek met Titus Radstake van de Vereniging van Mensen met brandwonden, over hun impactpeiling
Nienke Oosting in gesprek met Titus Radstake, voorzitter van de Vereniging van mensen met Brandwonden, over hun impactpeiling.

Laat zien wat je teweegbrengt

Binnen je organisatie

Weten wat je teweegbrengt en dit delen binnen je organisatie is om verschillende redenen belangrijk. Om ervan te leren, om verantwoording aan je bestuur af te leggen of om je vrijwilligers te motiveren. Het helpt als mensen zien dat wat zij doen ook echt relevant is en verschil maakt.

Buiten je organisatie

Maar ook buiten je organisatie is het van belang om te laten zien wat je activiteiten opleveren. Bijvoorbeeld om een samenwerkingspartner over de streep te trekken. Bovendien, als je kunt aantonen wat je organisatie maatschappelijk en economisch waard is, word je interessanter voor subsidiegevers, andere financiers én voor donateurs.

Als organisatie wil je een positieve verandering realiseren die aansluit bij jouw doelen. Dat start met het inzichtelijk maken van je impact.
Nienke Oosting, adviseur impact en bereik

Je kunt de impact van je hele organisatie in kaart brengen, maar je kan ook de impact van een losse activiteit in beeld brengen.
“Als organisatie wil je een positieve verandering realiseren die aansluit bij jouw doelen. Dat start met het inzichtelijk maken van je impact. Ik help je daar graag bij!”

Hoe maak je impact inzichtelijk?

Impact kun je dus op verschillende manieren in kaart brengen. Afhankelijk van je doel, bepaal je wat waardevol is om te meten. Daar kies je dan een passende meetmethode bij. Nienke Oosting, voormalig adviseur impact en bereik bij PGOsupport, helpt je hier graag bij. Wil je bijvoorbeeld samen met je vrijwilligers kijken naar de impact van hun online lotgenotencontact bijeenkomst? Dan kun je hierover samen met de vrijwilligers en de deelnemers in gesprek gaan.

SROI maakt impact in financiële waarde zichtbaar

Wil je als organisatie je impact in financiële waarde zichtbaar maken? Dan kies je voor een andere meetmethode. PGOsupport heeft bijvoorbeeld met 11 patiëntenorganisaties een SROI-impactpeiling uitgevoerd. Deze peiling is afgeleid van de bestaande SROI-meetmethode. SROI staat voor ‘Social Return On Investment’. Het is een methode om maatschappelijke resultaten in geld uit te drukken.

Aan de slag

Je wilt met je organisatie je doelen bereiken en het verschil maken. Of je op het goede spoor zit, weet je als je inzicht hebt in wat je teweegbrengt. Morgen mee beginnen dus en nu al je organisatie op de kaart zetten. Zorg dat je kunt aantonen dat wat je doet effect heeft. Dat je impact hebt. En hoe!