Ga direct naar de content

CP Nederland bouwt aan bereik met succesvolle campagne

21 december 2022

Meer jonge ouders bereiken. Afgelopen jaar ontwikkelde CP Nederland hiervoor een welkomsttasje, met daarin een lief knuffelaapje en een pakkende folder. Dat vindt via revalidatieartsen zijn weg naar ouders van een kind met Cerebrale Parese. Voorzitter Marieke van Driel en verenigingsmanager Marike Willems vertellen enthousiast over de campagne: "Dit heeft onze vereniging een enorme boost gegeven." 

Deel deze pagina:

revalidatiearts Annemieke Buizer overhandigt het eerste welkomsttasje aan Job van 4Job (4) glimt van trots. Op 13 april 2022 mag hij het eerste welkomsttasje van CP Nederland overhandigen aan zijn eigen revalidatiearts, prof. dr. Annemieke Buizer (foto). Het is een mooie aftrap van de campagne ‘CP on Tour’.

Sindsdien gaat CP Nederland langs bij revalidatieartsen met welkomsttasjes die zij op hun beurt uitdelen aan ouders die pas net weten dat hun kind cerebrale parese heeft.

"Wij hopen ouders te bereiken op het moment dat ze nog vol vragen zitten. Want juist dan hebben ze behoefte aan informatie en ondersteuning van mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt", zeggen voorzitter Marieke van Driel-Boerrigter en verenigingsmanager Marike Willems-op het Veld. Beide vrouwen vullen elkaar in hun enthousiasme feilloos aan – daarom worden ze hieronder niet afzonderlijk geciteerd. Ze weten allebei ook hoe het is om te leven met cerebrale parese (CP). Marieke heeft zelf CP en Marike heeft een kind met CP. 

Hoe ontstond het idee voor jullie campagne?

"Nadat we als vereniging startten, moesten we onze vindbaarheid op internet vergroten. Daarbij formuleerden we enkele centrale doelgroepen. Met PGOsupport hebben we vervolgens gekeken welke groep we het makkelijkste konden aanboren, en wie de meeste behoefte heeft aan onze ondersteuning. Zo kwamen we uit bij ouders van kinderen met CP. Een goed afgebakende doelgroep om mee te beginnen."

foto Marieke van Driel en Marike Willems van CP Nederland
Marieke van Driel en Marike Willems van patiëntenvereniging CP Nederland

En toen riep iemand: laten we een welkomsttasje verspreiden via artsen…

Wat is cerebrale parese (CP)?
Cerebrale parese ontststaat door een hersenbeschadiging voor, tijdens of na de geboorte. Dit leidt onder meer tot problemen met bewegen, praten en/of slikken, of emotionele en gedragsproblemen. De meeste kinderen zijn spastisch (75%). De helft van de kinderen heeft een cognitieve beperking. De diagnose is relatief jong waardoor die bij volwassenen soms nu pas formeel wordt vastgesteld.

"Nee hoor!" antwoorden Marieke en Marike lachend. "Daar zijn heel wat sessies aan voorafgegaan, waarin we nadachten over allerlei voorliggende vragen. Waar kunnen we ouders treffen? Hoe zorgen we ervoor dat artsen willen meewerken? Wat stoppen we in het welkomsttasje? En hoe pakken we ‘t multimediaal aan met een folder en een QR-code die verwijst naar onze website?

Voordat we van start gingen, hadden we dus al heel wat keuzen gemaakt. Omdat alle ouders van een arts te horen krijgen dat hun kind CP heeft, bedachten we om artsen de tasjes te laten uitreiken. Want juist dan is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat met je vragen en onzekerheden."

Omdat alle ouders van een arts te horen krijgen dat hun kind CP heeft, bedachten we om artsen de tasjes te laten uitreiken.

Was het moeilijk om de artsen mee te krijgen?

"Dankzij ons netwerk was dat gelukkig geen probleem. Afgelopen jaren hebben we vaak aan tafel gezeten bij overleggen met onderzoekers en artsen. Daarnaast zitten we ook in het bestuur van CP-Net, een samenwerkingsverband van zorgverleners, wetenschappers en mensen met CP. Dat bood ons volop ingangen. Zo zie je hoe belangrijk het is om deel uit te maken van netwerken. Die heb je echt nodig om mensen mee te krijgen bij het realiseren van zo’n plan.

Na de aftrap in april 2022 hebben we een persbericht, foto’s en een video rondgestuurd. Daarna hebben we op social media steeds weer berichtjes gedeeld van onze bezoeken aan revalidatiecentra en ziekenhuizen, waar we met een kind en een ouder de welkomsttasjes overhandigden aan artsen. Dat leidde al snel tot een sneeuwbaleffect. Inmiddels hebben we al 20 revalidatiecentra en ziekenhuizen bezocht en daar zo’n 300 tasjes achtergelaten."

Het is belangrijk om deel uit te maken van netwerken. Die heb je echt nodig om mensen mee te krijgen bij het realiseren van zo’n plan.

Waren jullie er snel uit wat er in het welkomsttasje moest zitten?

"Er moest in elk geval een folder in met informatie over CP en onze vereniging. Via een QR-code komen ouders direct uit op een apart deel van onze website, waar ze meer kunnen lezen en filmpjes kunnen bekijken. Daarnaast wilden we ook graag het kind zelf iets leuks geven. Uiteindelijk hebben we hiervoor 5 knuffelbeestjes getest. Zo kwamen we uit bij het aapje Moki, omdat die een wat langere arm heeft die je makkelijk kunt vastpakken. Zo zie je, over alles is nagedacht."

Wat hadden jullie aan PGOsupport in dit traject?

"Zij wezen ons erop vooral keuzes te maken. We hebben van tevoren meer dan een half jaar gepraat om stap voor stap verder te komen. Bijvoorbeeld over het bepalen van de doelgroepen, ons unique selling point en de inhoud van de welkomsttasjes. Gaandeweg hebben ze met ons afgepeld waar wij als vereniging voor staan en waar wij ons allereerst op wilden richten. Pas daarna kwam de vraag aan bod hoe we dat konden aanpakken. Al die lijnen zijn de afgelopen maanden bij elkaar gekomen in een doorwrochte campagne."

PGOsupport wees ons erop vooral keuzes te maken.

Wat heeft de campagne jullie gekost aan euro’s en energie?

"Het ontwikkelen van al het materiaal voor het tasje en de campagne kostte ons 14.000 euro, inclusief de uren van de betaalde medewerkers. We hebben dat gefinancierd met inkomsten vanuit STEPtember, een actie die we al 10 jaar doen. Daar halen deelnemers geld op voor mensen met CP door een maand lang 10.000 stappen per dag te zetten."

Wat heeft dit alles jullie opgeleverd?

"De teller staat inmiddels op 1171 leden. Daar zijn we heel trots op. Maar veel belangrijker is dat dit soort campagnes leidt tot meer bekendheid over CP. We merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden met vragen. En natuurlijk, die mensen wijzen we erop dat zij lid kunnen worden. Hoe nodig nieuwe leden ook zijn om samen nog meer mooie dingen te kunnen doen, toch staat dat niet voorop in onze communicatie; daarin laten we vooral zien dat we er op allerlei manieren zijn voor iedereen die ons nodig heeft."

Veel belangrijker nog dan nieuwe leden is dat dit soort campagnes leidt tot meer bekendheid over CP

Wat hebben jullie geleerd?

"Van PGOsupport hebben we onder meer geleerd om het ledenvoordeel heel duidelijk te benoemen. Daarin zijn we echt zelfverzekerder geworden. Zo krijgen leden gratis toegang (of in sommige gevallen korting) op onze activiteiten, terwijl niet-leden daarvoor moeten betalen. Daarnaast organiseren we ook allerlei leuke en interessante activiteiten exclusief voor leden. Ook daardoor melden zich nu steeds weer nieuwe leden aan."

Wat is jullie belangrijkste advies aan collega-patiëntenorganisaties?

"Maak een goed plan en vraag PGOsupport om mee te denken, zij hebben daarvoor alle expertise in huis. Houd steeds goed je doel voor ogen. Durf te kiezen en ga daarvoor, dat vergroot je slagkracht! Je kunt nu eenmaal niet alles."

Durf te kiezen en ga daarvoor, dat vergroot je slagkracht!

Over CP Nederland

Je staat er niet alleen voor, wij helpen je op weg! Kort samengevat is dat de missie van CP Nederland – de vereniging voor iedereen die te maken heeft met cerebrale parese. CP Nederland wil dat mensen met CP zichzelf kunnen redden, zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen meedraaien. De vereniging kwam in 2019 voort uit patiëntenvereniging BOSK en startte toen met 800 leden. Sindsdien is het ledental gegroeid tot 1171, mede dankzij de campagne ‘CP on Tour’. 

Magazine PGOsupport

Dit artikel is verschenen in Supporter #13, december 2022. Supporter is het magazine van PGOsupport. Lees meer over Supporter.