Ga direct naar de content

Netwerkbijeenkomst: zorg en welzijn in de regio

11 mei 2023

Ieder jaar organiseren de koepels van patiëntenorganisaties en PGOsupport een netwerkbijeenkomst. Dit jaar wordt deze bijeenkomst – na de magere coronajaren – weer live georganiseerd op maandag 12 juni. Het thema is: ‘Ontwikkelingen in de regio’. Meld je snel aan!

Deel deze pagina:

MIND, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport nodigen je van harte uit voor hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit jaar staan de ontwikkelingen in de regio centraal op het gebied van zorg(beleid), welzijn, zelfregie en herstel (voorzieningen), belangenbehartiging.

Wanneer?

Maandag 12 juni 2023 van 14.00 – 18.00 uur (vanaf 13.30 ontvangst).

Waar?

Van der Valk, Winthontlaan 4-6, in Utrecht

Programma

We starten met een prikkelende lezing over de regio van Josse de Voogd (publicist, geograaf), bekend van o.a. de 'Atlas van afgehaakt Nederland'. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een inspiratiesessie over ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in de regio (zie: onlangs verschenen rapport). Wat gaat daar allemaal gebeuren? Wat betekent het voor onze organisaties, welke goede voorbeelden zijn er?

Tussendoor hebben de directeuren van MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland een aantal verrassende gesprekken. De hele bijeenkomst wordt voorgezeten door Dries Hettinga, directeur van PGOsupport.

We sluiten af met een netwerkborrel. Kortom, dit wil je niet missen!

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die actief is binnen een patiënten- of cliëntenorganisatie, geïnteresseerd is in het thema van de bijeenkomst en daarnaast graag wil netwerken. Per organisatie 5 deelnemers. 

Meld je aan!

Meld je uiterlijk 1 juni aan voor de netwerkbijeenkomst via de website: www.koepelbijeenkomst.nl Deelname is kosteloos. Heb je nog vragen dan kun je die mailen naar post@iederin.nl

Advies: regionale knooppunten

Onlangs is het rapport ‘Van knelpunt naar knooppunt’ verschenen, waarin wordt geadviseerd om regionale knooppunten te ontwikkelen. In het advies wordt voorgesteld dat er 15-18 knooppunten komen, die vanaf 2024 operationeel moeten zijn. De knooppunten moeten ervoor zorgen dat aan regionale overlegtafels de juiste ervaringsdeskundigen en inwoners komen te zitten.

Het rapport is opgesteld door PGOsupport, met input van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Het adviesrapport is op 4 mei 2023 door het ministerie van VWS gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het advies wordt door VWS gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid om inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg te bevorderen, aldus rijksoverheid.nl. Het ministerie verwacht rond deze zomer met een definitief plan te komen.