Ga direct naar de content

Consultatie subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

8 maart 2023

Per 1 januari 2024 zal de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024-2028 ingaan. In de nieuwe subsidieregeling legt VWS de focus op meer impact en bereik van en meer differentiatie in patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Via een internetconsultatie kan iedereen de nieuwe regeling inzien en inbreng leveren tot en met 4 april.

Deel deze pagina:

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties geven vorm aan de georganiseerde stem van de patiënt. De ondersteuning van de patiëntenbeweging bestaat uit de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, federatieve samenwerkingsverbanden en de drie landelijke koepels Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in). Daarmee geven pg-organisaties invulling aan een drietal publieke taken:

  1. het organiseren van lotgenotencontact,
  2. het bieden van op de patiënt toegesneden informatie, en
  3. het onafhankelijk behartigen van de belangen van patiënten.

Doel van subsidieregeling

Het doel van de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 is het verder versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging (lees: patiëntenorganisaties, federatieve samenwerkingsverbanden en de drie landelijke koepels) door te focussen op meer impact en bereik van en meer differentiatie in patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De subsidieregeling draagt er uiteindelijk aan bij dat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en dat zij volop kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Internetconsultatie

Iedereen kan door middel van deze internetconsultatie inbreng leveren. Dit kan door de vragenlijst van de consultatie te beantwoorden tot en met 4 april 2023.

Informatiebijeenkomsten

PGOsupport zal later dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren over het proces van aanvragen. Meld je aan voor de nieuwsbrief van PGOsupport om hiervan op de hoogte te blijven. 

Achtergrond subsidieregeling

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022, dat vorig jaar met één jaar is verlengd, loopt eind 2023 af. De herziening van het huidige beleidskader PGO krijgt vorm in een nieuwe subsidieregeling. 

Wat is een internetconsultatie?

Door de internetconsultatie krijgen mensen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. 

Hoe kun je een reactie geven?

Je kunt aan de internetconsultatie deelnemen door een reactie te geven op de gestelde vragen. Nadat je je reactie hebt gegeven, worden je naam en e-mailadres gevraagd. Je reactie wordt met naam en woonplaats, indien je daar geen bezwaar tegen hebt, openbaar gemaakt op de website. Als je hier wel bezwaar tegen maakt wordt je reactie niet openbaar gemaakt, maar wel benut voor het eventueel verbeteren van het voorstel.