Ga direct naar de content

Eigen regie: kansen grijpen of creëren?

23 november 2020

'Kansen pakken' is het thema van ons laatste magazine. Jacqueline Kool schreef er een scherpe column over. Hoe vrij zijn mensen eigenlijk om hun eigen leven vorm te geven? Jacqueline stelt dat patiëntenorganisaties dé plekken zouden moeten zijn voor eerlijke, gevarieerde verhalen.

Deel deze pagina:

De Beauvoir: leefsituatie is bepalend

Zijn mensen vrij om hun eigen leven vorm te geven, zoals we graag geloven? Al rond 1950 beweerde filosofe en activiste Simone de Beauvoir van niet.
Het is je leefsituatie die mede bepaalt of je de macht hebt om die vrijheid vorm te geven in keuzes die het leven richting geven. Een samenleving moet kansen scheppen en mensen gelijkelijk publieke ruimte bieden om verhalen over hun levens te vertellen, ook als die tegendraads zijn.

Eigen regie is nu de kern van burgerschap

Hoe zit dat nu? In onze tijd vormen eigen regie en zelfsturing de kern van burgerschap. Ook van mensen met makke wordt verwacht dat zij zelf aan het stuur zitten. Is daarin ruimte voor ervaringen van vlees en bloed over leven met beperkingen? Welke verhalen vertellen wij?

Ook van mensen met makke wordt verwacht dat zij zelf aan het stuur zitten.

Zelfregie en kwijt zijn van controle

Zeggen we: ‘The only disability is a bad attitude’ zoals ik eens las, zodat wie geen succesverhaal heeft beschaamd monddood blijft? Of vertellen we over de moeiten én zegens van dat leven, zelfregie én angst? Over het kwijt zijn van controle en hoe alleen dat voelt? En dat elke voorziening die ons helpt, bevochten moet worden?

Aan ons de uitdaging!

En hoe zit het met mensen met een migratie-achtergrond of laaggeletterdheid, hebben zij evenveel stem? Patiëntenorganisaties zouden dé plekken moeten zijn voor eerlijke, gevarieerde verhalen die de samenleving oprekken.

Kansen zijn er niet alleen voor gehaaide burgers om te grijpen, maar evenzeer om iets mogelijk te maken. We doen dat in relaties, zei De Beauvoir: ‘We creëren die relaties elke dag opnieuw en kunnen ze laten bloeien, negeren en misbruiken.’ Aan ons de uitdaging!

Patiëntenorganisaties zouden dé plekken moeten zijn voor eerlijke, gevarieerde verhalen die de samenleving oprekken.

Over Jacqueline Kool

Jacqueline Kool is adviseur, belangenbehartiger, onderzoeker en schrijver over beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. Ze zat tevens in de vakjury voor de PGOsupport Impactprijzen 2020.

Jaqueline Kool krijgt achter de schermen van de PGOsupport-talkshow 2020 een microfoontje omgehangen
Jacqueline Kool achter de schermen tijdens de PGOsupport-talkshow 2020


Magazine PGOsupport

Deze column is verschenen in Supporter #7, november 2020. Supporter is het magazine van PGOsupport. Wil je het ontvangen? Mail voor een abonnement je adresgegevens naar facilitair@pgosupport.nl. Dan sturen wij je het tijdschrift kosteloos toe. Lees meer over Supporter.