Ga direct naar de content

Online dialoogtool is een blijvertje

13 mei 2022

Het afgelopen jaar deed PGOsupport samen met 4 organisaties ervaring op met de online dialoogtool. Dat is een online tool voor achterbanraadpleging. We kennen nu de mogelijkheden en bijzonderheden van deze tool. Conclusie: hij kan zeker toegevoegde waarde bieden en we blijven helpen met het gebruik ervan.

Deel deze pagina:

Er zijn diverse methoden om de achterban te raadplegen. De bekendste zijn de enquête, interview en de focusgroep. De online dialoogtool van CircleLytics was nieuw voor ons. Met 4 patiëntenorganisaties probeerden we ‘m uit. De ervaringen waren zowel positief als negatief. We leerden veel over hoe je de tool het best kunt gebruiken. De tool krijgt een plek in onze advieskoffer.

Voor idee- en meningsvorming

De online dialoogtool biedt een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hij is vooral geschikt om samen met de achterban meningen en ideeën te vormen. Je kunt er de standaard enquêtevragen als meerkeuze- en schaalvragen in stellen. Daarnaast kun je er veel kwalitatieve informatie mee ophalen bij een grote groep. Dat kan normaal vooral met een focusgroep, met een beperkt aantal deelnemers.

Ermee leren werken

Wil je alleen feitelijke informatie ophalen bij de achterban dan is een enquête beter geschikt. Dat is één van de belangrijke lessen uit de proefperiode met deze tool. Bovendien is een online dialoog echt anders om te maken én om aan deel te nemen dan een vragenlijst. Je moet ermee leren werken. Ook de vraagstelling luistert nauw.

Caroline Donner, adviseur achterbanraadpleging, en Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport, delen hun ervaringen uit de proefperiode.

Van belangenbehartiging tot organisatievraagstuk

“We hebben met 4 patiëntenorganisaties ervaring opgedaan met de dialoogtool,  voor 4 verschillende onderwerpen:

  • input verzamelen voor een richtlijnwerkgroep
  • achterhalen of en hoe leden willen participeren in zorg en onderzoek
  • peilen van de toegevoegde waarde van de organisatie
  • achterhalen welke thema’s het belangrijkste zijn voor belangenbehartiging.”
Wat deze tool aantrekkelijk maakt, is dat je er veel kwalitatieve informatie mee kan ophalen.

Veel kwalitatieve informatie

“Wat deze tool vooral aantrekkelijk maakt, is dat je er veel kwalitatieve informatie mee op kunt halen. Het is minder cijfermatig. Deelnemers reageren ook op elkaars standpunten en bouwen erop voort. Ze prioriteren zelf al bepaalde standpunten en ideeën.”

Voor meningsvormende vragen

“Het is een innovatieve methode, met een heel andere manier van vragen stellen dan we gewend zijn. Je vragen moeten geschikt zijn voor de dialoog. Je stelt meer meningsvormende dan feitelijke vragen. En dat is best puzzelen. Bij de 4 vraagstukken kostte dat ook veruit de meeste tijd. We weten nu beter wat voor vragen zich er goed voor lenen. En dat een sterke vraag nodig is om mensen te enthousiasmeren voor een ronde 2.”

Geschikte vragen voor de dialoog maken is best puzzelen. We weten nu beter wat voor vragen zich er goed voor lenen.

Goed instrueren

“Ook leerden we dat de dialoogtool specifieke (digitale) vaardigheden vraagt van de deelnemers. Ze moeten het systeem met 2 rondes en notificaties snappen. Dat ging in de proefperiode soms verkeerd. Goede instructie en voorlichting vooraf aan de deelnemers is daarom belangrijk.

We weten nu beter wat daarvoor nodig is. En we praten met de makers van de dialoogtool hoe de tool zelf gemakkelijker in gebruik kan worden.”

Dialoog in 2 rondes

Hoe werkt de dialoogtool? De naam zegt het al: de tool onderscheidt zich door de dialoog. Zo kun je, omdat het online is, bij veel mensen uit je achterban meer inhoudelijke (kwalitatieve) informatie ophalen en verwerken. 

De dialoog gebeurt in 2 rondes. In ronde 1 geven deelnemers antwoord op vragen en stellingen. Daarin delen ze hun meningen, ervaringen of behoeften. In ronde 2 krijgen alle deelnemers een set antwoorden van anderen op vragen uit ronde 1 anoniem terug.

Met een score geven zij aan in hoeverre ze een mening of behoefte delen. Ze verrijken dat met hun toelichtingen. Zo leren ze van elkaar, stellen eventueel hun mening bij en komen samen tot een rangorde van meningen of behoeften. Lees meer over de mogelijkheden van de online dialoogtool.

Investering in tijd en geld

De tool kan veel bieden, maar vraagt wel een behoorlijke investering in tijd en geld. PGOsupport bundelt daarom denk- en investeringskracht. We begeleiden het gebruik van de tool vanaf nu op 2 manieren. Ontdek wat we bedoelen.

Incidenteel of intensief gebruik

Voor incidenteel gebruik is de investering in de online dialoogtool voor een patiëntenorganisatie behoorlijk kostbaar. Daarom bieden we je de mogelijkheid om via PGOsupport van de tool gebruik te maken. Je kunt dan gebruikmaken van onze vragenset. Dat zijn goed geformuleerde dialoogvragen  over onderwerpen die bij veel patiëntenorganisaties spelen. Met de adviseur van PGOsupport kies je welke dialoogvragen passen bij jullie organisatie en vraagstuk. PGOsupport begeleidt je om er een stevige dialoog van te maken, waar nodig samen met CircleLytics. Dat is makkelijker en voordeliger dan zelf het wiel uitvinden.

Wil je meer mogelijkheden en alles zelf bepalen? Dan kun je voor een abonnement rechtstreeks bij Circlelytics terecht. We kunnen je in contact brengen. 

Meer weten over achterbanraadpleging?

Wil je meer weten over achterbanraadpleging of over de online dialoogtool? Heb je een korte vraag of behoefte aan uitgebreid advies? Neem vrijblijvend contact op met Eva Vroonland of met Caroline Donner.

Ook interessant

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging