Ga direct naar de content

Meer impact realiseren met input van je achterban

11 juni 2021

Impact en bereik realiseren, begint met input van de achterban. Waar hebben leden behoefte aan? De Vereniging van Mensen met Brandwonden achterhaalde het met de online dialoogtool.

Deel deze pagina:

Het relatief nieuwe bestuur van de Vereniging van Mensen met Brandwonden wil volop inzetten op impact en bereik. “Dat zijn de termen die je nu overal hoort”, zegt voorzitter Titus Radstake. “Ook het ministerie van VWS noemt impact en bereik voor het nieuwe Subsidiekader-2023.”

Behoeften achterban peilen

“Het gaat erom dat we doen waar mensen met brandwonden of die NF hebben doorgemaakt behoefte aan hebben. Ik kan wel bedenken waar ik zelf behoefte aan had, toen ik als brandwondenpatiënt uit het ziekenhuis kwam. Maar dat is slechts mijn individuele mening. Wat vindt de achterban? Die informatie ligt bij ons voor het oprapen, want we bestaan al meer dan 40 jaar. Dan moeten we het ze wel vragen, zodat we kunnen zorgen dat ons nieuwe beleidsplan aansluit bij hun behoeften.”

Wat vindt de achterban? Die informatie ligt bij ons voor het oprapen, want we bestaan al meer dan 40 jaar.
Titus Radstake

Enquêtemoeheid

Voorheen had de vereniging contact met de leden op de Algemene Ledenvergadering en via enquêtes.

“Op de ledenvergadering verschijnt altijd hetzelfde kleine groepje. Belangrijk, maar niet representatief voor een compleet beleidsplan. En op enquêtes is de respons vaak laag. Logisch, want er heerst enquêtemoeheid”, vervolgt Titus Radstake.

En dus ging Titus op zoek naar andere mogelijkheden. Zo stuitte hij op de online dialoogtool van Circlelytics. Dat is een tool voor een andere manier van uitvragen. Hiermee kun je een online dialoog voeren met 10 tot vele 10.000den mensen tegelijk.

Eenvoud en betrokkenheid

“Via de online dialoogtool haal je met ongeveer 5 eenvoudige, open vragen een heleboel informatie op in een eerste ronde. In de tweede ronde krijgen de deelnemers de antwoorden uit de eerste ronde geanonimiseerd te zien en kunnen ze er scores aan geven. Mensen voelen zich op deze manier meer betrokken. Dat blijkt, want de respons op onze uitvraag was met 25% hoog voor een patiëntenvereniging.”
“Via de online dialoogtool haal je met 5 eenvoudige, open vragen een heleboel informatie op in een eerste ronde.”

Open vragen leveren veel informatie

De antwoorden met toelichtingen op de open vragen leveren een schat aan informatie. Zoals op de vraag: ‘De Vereniging van Mensen met Brandwonden is er voor jou. Wat is voor jou van belang en waarom?’ Enkele uitkomsten:

 • ontmoeten van lotgenoten om kennis en ervaring uit te wisselen
 • kennisnemen van nieuwe inzichten en medische ontwikkelingen
 • ik voel me bij de vereniging thuis en kan met andere mensen praten over de verbranding
 • helpen in de organisatie als vrijwilliger of klankbordgroep
 • advies, hulp en lotgenoten leren je omgaan met je nieuwe werkelijkheid
 • het ledenblad infocus

“Zo hadden we snel de top 3 behoeften van onze leden te pakken. Vooral lotgenotencontact en het ledenblad scoren hoog. Daarnaast blijken onze lobbyactiviteiten niet goed zichtbaar voor de leden.”

Met de antwoorden op de open vragen in de tweede ronde hadden we snel de top 3 behoeften van onze leden te pakken.

Hoe betrekken we jongeren?

De vereniging wil bovendien weten wat ze kan doen om meer jongeren te betrekken. Ook die vraag is via de tool voorgelegd. Daar kwamen veel suggesties uit, zoals:

 • jongerenambassadeurs aanstellen
 • sportactiviteiten organiseren
 • (online) meetings over thema’s voor jongeren
 • werkgroep jongeren voor jongeren
 • naast brandwondencentra scholen, huisartsen, regionale ziekenhuizen benaderen
 • jonge vlogger/blogger
 • themanummer ledenblad voor jongeren door jongeren

Goede input voor beleidsplan

“Vervolgens hebben we PGOsupport gevraagd hoe we hiermee tot een beleidsplan komen. PGOsupport adviseerde om de conclusies uit de raadpleging als denkrichting te toetsen op de Algemene Ledenvergadering. Niet in een rapport van 20 pagina’s, maar in 3 sheets. De leden herkenden logischerwijs hun input en keurden de denkrichting goed. Dat gaan we nu uitwerken in een plan van aanpak. Daarin zal het jongerenbeleid extra aandacht krijgen.”

Digitale denktank

Vanwege het succes voor het beleidsplan heeft de vereniging meer dialoogrondes gehouden. “De commissie Communicatie heeft de tool inmiddels gebruikt om de mening over het ledenblad te peilen en we hebben hem ingezet om meer te weten te komen over het specifieke ziektebeeld NF. Dat is een infectieziekte die kenmerken vertoont met brandwonden. Zo biedt deze tool meer dan raadpleging, het is in mijn ogen eerder een digitale denktank, je zet mensen ermee in hun denkkracht.”

Deze tool biedt meer dan raadpleging, het is in mijn ogen eerder een digitale denktank.

Nieuwe doelgroepen bereiken

De vereniging heeft nog maar weinig bereik bij mensen met die zeldzame aandoening NF. Voordeel van de dialoogtool is dat je de vragen ook met een QR-code op social media kunt delen.
“Omdat we nauwelijks mensen met NF kennen, hebben we de dialoog hierover gedeeld via Facebook. Zo bereiken we die mensen nu wel. Daar zijn ze hartstikke blij mee. Tot nu toe dachten velen dat ze de enige in Nederland zijn met NF. Via de tool vinden ze opeens lotgenoten. Uit de hoge respons en de vele input van deze mensen blijkt werkelijk een flinke behoefte aan informatie en contact. Daar kan onze commissie NF weer op inspelen, onder meer met een landelijke contactdag.”

Tips achterbanraadpleging

Welke tips voor achterbanraadpleging heeft Titus?

 • Gebruik voor je achterbanraadpleging bijvoorbeeld de dialoogtool. Het kost niet veel tijd en levert je meer waardevolle informatie op dan een enquête.
 • Start bij het doel: wat wil je precies achterhalen en kun je daarvoor de dialoogtool inzetten? Je doel bepaalt vervolgens de vragen die je gaat stellen.
 • Denk goed na over de juiste, open vragen. En over de formulering ervan. Als die ook maar een beetje sturend is, zijn de resultaten minder waardevol. PGOsupport en Circlelytics kunnen je hierbij helpen.
 • Wil je meer weten over onze achterbanraadpleging, neem gerust contact met me op via e-mailadres voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl

Ook aan de slag met de dialoogtool?

Wil je weten of de online dialoogtool ook voor jouw organisatie bruikbaar is? PGOsupport werkt samen met Circlelytics en er is ruimte om met een paar patiëntenorganisaties te experimenteren met de tool. Lees meer over hoe de tool werkt of neem meteen contact op met Caroline Donner.

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging