Ga direct naar de content

Jury kent impactprijs toe aan 'Samen Beslissen' bij borstkanker

23 oktober 2020

Patiënten met borstkanker moeten vaak snel belangrijke beslissingen nemen over diagnostiek, behandeling en nazorg. Hierdoor ontbreekt de tijd om verschillende opties rustig tegen elkaar af te wegen. Aandacht voor een winnaar van de Impactprijs 2020.

Deel deze pagina:

Juryoordeel Impactprijs 2020

"Een prachtig uitgevoerd en gedegen project, waarbij gebruik is gemaakt van uitkomsten van eerdere projecten. Ook voor de samenwerking alleen maar complimenten. In dit project is bovendien goed gekeken naar de uitkomsten en effecten, en naar de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Wat in dit project gedaan is, zou in de gehele zorg uitgezet moeten worden, zodat echt samen beslissen en echt tijd voor goed afgewogen keuzes als het ertoe doet vorm krijgen."

Samen Beslissen

"Daarom hebben we met dit project gewerkt aan het inlassen van extra bedenktijd, en aan het verbeteren van samen-beslissen", vertelt Maaike Schuurman, belangenbehartiger Samen Beslissen bij Borstkankervereniging Nederland (BVN). 

Maaike Schuurman hoort dat haar project de impactprijs wint
Maaike Schuurman hoort dat haar project de impactprijs wint

Bij het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming maakten zorgverleners gebruik van een eenvoudig model waarin de 4 processtappen van Samen Beslissen staan beschreven. "Als je die stappen volgt in je gesprekken met patiënten, voorkom je dat ze onbewust in de richting van een bepaalde behandeling worden geduwd", licht Maaike Schuurman toe.

Meeluisteren in de spreekkamer

"Ik ben er vooral trots op dat we 11 zorgteams hebben kunnen vinden die hier concreet mee aan de slag zijn gegaan", vertelt Maaike verder.

"Gesprekken in de spreekkamer zijn opgenomen, geanalyseerd en voorzien van een puntenscore (met een voor- en nameting). Daarmee stelden zorgverleners zich open en kwetsbaar op. Heel bijzonder dat we zo hebben mogen meeluisteren."

Zorgverleners stelden zich open en kwetsbaar op.

"Fragmenten van die gesprekken hebben we vervolgens weer in trainingen gebruikt. Want uiteindelijk gaat het om dat goede gesprek. Wordt daarbij alleen informatie gegeven, of vragen zorgverleners ook naar kwaliteit van leven en wat daarbij voor de patiënt belangrijk is. Wordt de patiënt daar inderdaad toe uitgenodigd?"

Breed toepasbare aanpak

Deze aanpak leent zich goed voor veel bredere toepassing in bijvoorbeeld een multidisciplinair borstkankerteam in een ziekenhuis of zoor zorgverleners die zich richten op andere ziektes en aandoeningen. Het is een effectieve manier om te trainen op specifieke gespreksvaardigheden en gedragsverandering te realiseren.

Maaike: "Deze werkwijze wordt nu al gekopieerd door andere kankerpatiëntenorganisaties en binnen andere landelijke projecten buiten alleen de oncologie. En elk ziekenhuis dat hiermee aan de slag gaat, is er één!"

Deze werkwijze wordt nu al gekopieerd.

Meetbaar resultaat

Uit de gemeten scores blijkt dat alle zorgverleners die aan het project meededen zichzelf verbeterden in alle processtappen om werkelijk tot een gezamenlijk besluit over de behandeling te komen. ‘Dat is dus een prachtig meetbaar resultaat. Dat neemt niet weg dat veel Nederlandse zorgverleners qua Samen Beslissen nog steeds laag scoren. Daarom is er ook nog veel te doen!’

Grotere betrokkenheid

Meer tijd voor een passend en gezamenlijk besluit leidt tot een grotere betrokkenheid van de patiënten. Zij zijn immers beter geïnformeerd waardoor zij betere keuzes maken en bewuster met een behandeling starten. "Uit onderzoek blijkt dat patiënten de behandeling hierdoor beter doorstaan en ook beter kunnen omgaan met bijwerkingen en latere gevolgen van de behandeling. Dus dat is winst", benadrukt Maaike.

Ik wil deze prijs inzetten om nog veel meer zorgverleners te inspireren over Samen Beslissen.

Nieuwe vrijwilligers trainen

Borstkankervereniging Nederland wil de Impactprijs onder meer besteden aan het trainen van vrijwilligers die als patiënt advocate al actief zijn in ziekenhuizen of bij het BN Serviceteam vragen beantwoorden. Maaike: "Ik kijk ernaar uit om deze prijs te gaan inzetten om nog veel meer zorgverleners te inspireren over Samen Beslissen en hen te ondersteunen bij het verbeteren hiervan."

Meer informatie

Lees meer in het artikel Samen Beslissen: de stem van de patiënt telt, op de website van de BVN.
Bekijk hieronder het filmpje waarin Maaike Schuurman het genomineerde project voor de Impactprijs 2020 toelicht:

Lees ook

Andere winnaars PGOsupport Impactprijzen-2020: