Ga direct naar de content

Kamerbrief: Versterking regionale burger- en patiëntenvertegenwoordiging

1 juni 2023

Er is jaarlijks 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor participatie van burgers en patiënten bij regionale vraagstukken rond zorg en welzijn. Dat schrijft minister Conny Helder (Langdurige zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deel deze pagina:

Het is de bedoeling om de systeemwereld en leefwereld beter met elkaar te verbinden,’ schrijft de minister. Ze neemt het adviesrapport ‘Van knelpunt naar knooppunt’ als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een infrastructuur voor regionale participatie. Dat adviesrapport stelde PGOsupport op met input van Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. De minister streeft ernaar dat er medio 2023 kan worden gestart met kwartiermaken. Hierbij wordt in beeld gebracht welke initiatieven er al zijn en wat de ontwikkelingen zijn per regio. Zo kunnen de knooppunten het beste gaan aansluiten bij wat er al is, en bij wat er nodig is in een regio. 

Patiëntenperspectief belangrijk

‘We zijn heel blij dat de minister goed heeft begrepen dat het patiënten- en inwonerperspectief zo belangrijk is bij nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het is belangrijk om de stem van mensen om wie het gaat, patiënten en inwoners, te versterken,’ aldus Marieke van Noort, één van de auteurs van het adviesrapport van PGOsupport. We adviseren in ons rapport om 15 tot 18 regionale knooppunten in te richten. Deze knooppunten kunnen ervoor zorgen dat aan allerlei regionale overlegtafels de juiste ervaringsdeskundigen komen te zitten, zeker ook mensen uit de patiëntenbeweging. Daarbij zijn veel ontwikkelingen in zorg en welzijn voor een veel bredere groep burgers belangrijk, en daarom zetten we ook in op burgerparticipatie. De knooppunten kunnen ervoor gaan zorgen dat de juiste “participantenmix” betrokken is.’ 

De knooppunten kunnen ervoor gaan zorgen dat de juiste 'participantenmix' betrokken is
Marieke van Noort, PGOsupport

Kwartiermakers in regio's 

In de kamerbrief schrijft de minister dat ze ernaar streeft om medio 2023 te starten met kwartiermakers in verschillende regio’s. Marieke van Noort: ‘Het is belangrijk om vaart te maken en snel te starten met de knooppunten. Er zijn regionaal grote ontwikkelingen, onder andere door regionale uitwerkingen van het Integraal Zorgakkoord. Er worden immers grote stappen gezet in de curatieve zorg, in de GGZ en bij gemeenten die grote impact hebben op het leven van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn. Daar hoort een stevige stem van de zorggebruikers bij.’

Het ministerie van VWS is nu bezig met de opvolging van de adviezen. In de zomer is hier duidelijkheid over, dan kan de kwartiermakersfase starten. De eerste knooppunten moeten dan begin 2024 aan de gang kunnen zijn.

Adviesrapport

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie