Ga direct naar de content

Kansen en mogelijkheden voor EUPATI-afgestudeerden in Nederland

18 juni 2021

De studenten uit de eerste lichting van de EUPATI NL-opleiding zien na afstuderen volop kansen voor een impactvolle toekomst als patiëntenvertegenwoordiger. Ze verwachten daarbij vooral veel voordelen van uitwisseling met collega-studenten en kijken tegelijkertijd naar PGOsupport voor ondersteuning en mogelijkheden tot nascholing.

Deel deze pagina:

Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek dat Anouk Taggenbrock uitvoerde, als onderdeel van haar stage bij PGOsupport.

foto Anouk Taggenbrock
Anouk Taggenbrock

Vragenlijst

Voor haar onderzoek haalde Anouk allereerst via een vragenlijst informatie op bij de studenten. Op dat moment was de eerste leergang van de opleiding nog in de afrondende fase. De EUPATI NL-studenten werd gevraagd vooruit te kijken naar het moment waarop zij als EUPATI NL-fellow de kennis en vaardigheden uit de opleiding zouden moeten gaan toepassen.

Ter verdieping van de informatie uit de vragenlijst sprak Anouk bovendien met enkele beleidsmedewerkers van patiëntenorganisaties en collega’s van de academie van PGOsupport.

Verspreiding van kennis en nascholing

Studenten geven aan na te denken over een effectieve manier om de eigen kennis straks breder te verspreiden binnen de eigen patiëntenorganisatie. En dat zij daarover pro-actief het gesprek aan willen gaan.

Daarnaast verwachten zij voor zichzelf ook allerminst te zijn ‘uitgeleerd’, na afronding van de opleiding. De collectieve kennis in het EUPATI-netwerk, onderlinge uitwisseling én aanvullende trainingen of (thema)bijeenkomsten van PGOsupport worden genoemd als interessante bronnen van informatie voor de toekomst.

EUPATI NL-netwerk

Met het behalen van het certificaat eindigt ook de vanzelfsprekende interactie die het gevolg was van de verschillende programmaonderdelen van de opleiding. Om toch de gewenste, onderlinge uitwisseling in stand te kunnen houden, vragen de studenten aan PGOsupport om een ‘sociale ruimte’ binnen de online leeromgeving te realiseren. Meerdere studenten zien daarnaast voordelen van een verdere verbreding van het EUPATI-netwerk, met daarbij ook de EUPATI fellows uit andere landen aangehaakt.

Het doet goed om te zien dat er grote bereidheid onder de studenten bestaat om ook na afstuderen een ambassadeursrol voor de EUPATI NL-opleiding te blijven vervullen.

Taken en rollen

Alhoewel nog voor een deel toekomstmuziek, blijken verschillende studenten al actief te werken aan hun carrièremogelijkheden als EUPATI NL-fellow. Voor een deel zullen deze liggen binnen de eigen patiëntenorganisatie en voor een deel daarbuiten. Een derde van de respondenten geeft aan waarschijnlijk vergelijkbare taken te blijven uitvoeren, maar verwacht daar, door de opleiding, beter voor toegerust te zijn. Ongeveer de helft van de studenten geeft aan ook nieuwe taken te gaan oppakken. De overige studenten weten het nog niet.

Farmakundige

Anouk studeerde kort geleden af als Farmakundige, aan de Hogeschool van Utrecht. In het kader van haar afstudeerstage liep zij ongeveer 9 maanden mee met het projectteam van de EUPATI NL-opleiding bij PGOsupport. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt rond EUPATI Nederland?

Meer weten?

Neem contact op met
Annemiek van Rensen

Annemiek van Rensen

adviseur patiëntenparticipatie