Ga direct naar de content

Karin Hoek, drijvende kracht achter de academie, neemt afscheid

14 april 2023

Na 8 jaar vertrekt Karin Hoek, adviseur ‘leren en ontwikkelen’ bij PGOsupport. Ze is de drijvende kracht achter de academie, de opleidingspoot van PGOsupport. Mede door haar inspanningen hebben we nu een uniek trainingsaanbod voor de patiëntenbeweging en stakeholders, met heel veel tevreden cursisten (gemiddelde waardering een dikke 8).

Deel deze pagina:

Toen ze 8 jaar geleden bij PGOsupport kwam, had PGOsupport een aanbod van cursussen van klassikale cursussen. Als patiëntenvertegenwoordiger ging je ‘een dagje een cursus volgen in Utrecht’. Nu, 8 jaar later, is het aanbod van cursussen enorm uitgebreid, met jaarlijks meer dan 140 cursussen, van lotgenotencontact tot patiëntenparticipatie, voor patiëntenvertegenwoordigers tot onderzoekers.

Er is een gevarieerd aanbod met online cursussen, cursussen op locatie of een combinatie van beide, en ook nog ruim 20 online modules. Er zijn cursussen van meerdere dagdelen, een online voorbereiding, dagdelen die je met de groep volgt (online of op locatie) en tussentijdse opdrachten. Allemaal slim uitgedacht: waar en wanneer leer je optimaal? Iedere training heeft een helder omschreven leerdoel en een draaiboek. Sinds kort staan per cursus ook de competenties vermeld waar je tijdens de cursus aan werkt. Kortom: de professionalisering van het cursusaanbod is er mede door Karin gekomen.

De professionalisering van het cursusaanbod is er mede door Karin gekomen.

Pikant detail: toen Karin 8 jaar geleden solliciteerde, had ze een A3-poster bij zich met een grote blender erop. Natuurlijk met een goed verhaal over de ideale combinatie van online leren en leren op locatie, ofwel ‘blended leren’. Terugblikkend kan ze trots zijn dat ze dat ook echt in de praktijk heeft gebracht. Zelf benadrukt ze steeds: ‘Ik heb dat allemaal samen gedaan met het netwerk van meer dan 30 trainers. De credits gaan vooral ook naar hen’. Karin Hoek stopt per 1 mei met haar werk voor PGOsupport.

Wat is je belangrijkste wapenfeit?

Dat is toch het belang van het didactische aspect van leren. Het gaat bij het geven van een training niet om het overbrengen van kennis, maar juist het leerproces is belangrijk. Het gaat om het verwerken van de kennis waardoor je in de praktijk je activiteiten beter kunt uitvoeren. Daarvoor oefen je, geef en ontvang je feedback, en reflecteer je op je eigen handelen. Activerende werkvormen helpen om het geleerde echt in de praktijk te brengen.

Er is nu een mooie combinatie van online en niet-online cursussen?

Er was al lang behoefte aan een online aanbod waarmee patiëntenvertegenwoordigers op afstand konden leren. Omdat mensen die chronisch ziek zijn vaak beperkte energie hebben. Of omdat reizen lastig kan zijn met je beperking. En omdat vrijwilligers vaak gewoon een baan hebben naast hun vrijwilligerswerk. Voldoende redenen dus om te bekijken welke onderdelen van een cursus ook online zouden kunnen.

Heeft corona daarbij geholpen?

Corona heeft deze ontwikkeling de wind in de rug gegeven. We waren al bezig met het online maken van onze cursussen, maar in coronatijd móest alles ineens online. Dat heeft zowel bij deelnemers als trainers de ogen geopend voor de online mogelijkheden. Want ook de trainers zijn 'omgegaan' en hebben nieuwe vaardigheden geleerd, zodat ze hun cursus ook online konden geven.

Wat vond je vooral leuk aan het werken met patiëntenorganisaties?

Patiëntenorganisaties werken met een prachtig doel, namelijk dat de stem van de patiënt écht gehoord wordt in zorg en welzijn. Het is heel mooi om daaraan vanuit PGOsupport bij te dragen. De persoonlijke contacten waren vaak bijzonder. Ik heb veel maatwerkcursussen met patiëntenorganisaties georganiseerd. En samengewerkt met mensen met een aandoening of beperking, die een enorme veerkracht hebben. Daarvan heb ik geleerd dat welke aandoening je ook hebt, je er toch mee kunt leven en actief kunt zijn. Dat bewonder ik. Daarnaast zijn vrijwilligers enorm betrokken bij hun werk. Ze zetten zich in voor anderen. Dat is ook mooi.

Wat geef je je opvolgers mee? 

Uit onderzoek onder onze achterban is naar voren gekomen dat er ook behoefte is aan vervolgcursussen. We hebben nu veel aanbod voor patiëntenvertegenwoordigers die starten in een nieuwe rol. Ervaren patiëntenvertegenwoordigers hebben behoefte aan verdiepende cursussen en intervisie. Dat is een mooie uitdaging voor de komende jaren. Ook is er behoefte aan ‘train-de trainer’ en aan intervisietrajecten voor specifieke doelgroepen zoals onderzoekers of bestuurders.

Wat ga je nu doen?

Mijn nieuwe huis met grote tuin vraagt aandacht, net als de kleinkinderen en andere privézaken. Maar ik wil ook vooral ruimte laten voor ongeplande activiteiten, voor verrassingen. Ik zie het als een nieuw avontuur.

PGOsupport wil Karin Hoek in ieder geval enorm bedanken voor wat ze heeft opgebouwd, en nalaat voor haar opvolger: Ades Joaquin Niazy.

Lees meer