Ga direct naar de content

Nieuwe koers PGOsupport

4 januari 2017

PGOsupport heeft de aanbesteding van het ministerie van VWS voor de 'ondersteuningsfunctie cliëntenperspectief' gewonnen. Daarmee is onze opdracht verbreed. Zo gaan we cliëntenorganisaties ook op regionaal en lokaal niveau ondersteunen. We houden vast wat goed is en vernieuwen de aanpak.

Deel deze pagina:

4 thema’s

In de aanbesteding omschrijft het ministerie 4 thema’s voor de ondersteuning van cliëntenorganisaties. De ondersteuning zorgt dat jouw organisatie efficiënter en effectiever kan werken. Zodat je je volledig kunt focussen op je kerntaken.

Plannen in vogelvlucht

Graag presenteren we in vogelvlucht onze plannen voor 2017 en verder. Ons antwoord op de 4 thema's van het ministerie. In onze inschrijving op de aanbesteding hebben we beschreven hoe we de cliëntenorganisaties ondersteunen. We zijn al volop aan de slag met de vernieuwing van ons aanbod. Uiteraard doen we dat samen met de organisaties.

1. Inbreng cliëntenperspectief

Cliëntenorganisaties kunnen als geen ander de vinger leggen op zere plekken in de zorg. Met hun brede achterban beschikken ze over een schat aan ervaringskennis. Maar hoe zet je die ervaringskennis in voor verbetering van de zorg, wat is daar al voor ontwikkeld, wat kun jij van collega-organisaties leren, hoe kun je de krachten bundelen?

De medewerkers van PGOsupport weten wat er speelt en kennen de mogelijkheden. We brengen succes- en faalfactoren in beeld. Samen met betrokken cliëntenorganisaties delen we zo de kennis over succesvolle participatie en brengen die een stap verder.

Of het nu gaat om bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, zorgpaden of het werken met een panel van ervaringsdeskundigen. PGOsupport is jouw kennispartner, wegwijzer en makelaar.

2. Aanboren financieringsbronnen

Bij het aanboren van financieringsbronnen zet PGOsupport een volgende stap. Met advisering over fondsenwerving gaan we jouw organisatie bijstaan bij het bouwen aan een steviger financieel fundament. Of het nu gaat om een specifiek project of om groei-ambities: PGOsupport onderzoekt met jou wat nodig is en welke strategie daar het best bij past. Ook bij de uitvoering daarvan laten we je niet in de kou staan.

PGOsupport helpt jouw organisatie ook om geld te verdienen met online ondernemen. En we hebben een divers cursusaanbod over fondsenwerving

3. Organisatieontwikkeling

Hoe geef je je cliëntenorganisatie vorm in een tijd waarin je links en rechts wordt ingehaald door kleinschalige netwerkverbanden? Hoe geef je antwoord op de toenemende vraag naar de inbreng van het cliëntperspectief, hoe bereik en betrek je jongeren? PGOsupport staat jouw organisatie met raad en daad bij in deze zoektocht. We organiseren bijeenkomsten over deze thema's en gaan met koplopers op zoek naar kansrijke richtingen.

Ook op praktisch niveau kun je bij ons terecht. Ledenadministratie, secretariaat, financiële administratie - zelf doen of zeer betaalbaar uitbesteden? PGOsupport werkt met enkele maatschappelijke ondernemingen aan een aantrekkelijk aanbod voor organisatorische ondersteuning, tegen een scherp tarief. Zodat jij je energie vooral kunt besteden aan het eigenlijke werk.

4. Kennisinfrastructuur

Onze huidige website is ruim 6 jaar oud en kraakt in zijn voegen. Er is overlap met participatiekompas.nl, de site die PGOsupport inmiddels ook beheert. En de academie is uit zijn online jas gegroeid. We gaan bouwen aan een nieuwe website waarop je vlot de informatie kunt vinden die je zoekt, contact met ons op kunt nemen, in kunt schrijven voor een cursus of jouw vraag kunt stellen.

Het reguliere aanbod van de academie voorziet nog steeds in een behoefte. Daarnaast bieden we maatwerkcursussen bij specifieke vragen en masterclasses voor meer verdieping.

Regionaal en lokaal niveau

Over de uitbreiding van onze dienstverlening naar het regionaal en lokaal niveau zijn we in gesprek met de koepels en met andere partijen die daar al actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan Zorgbelangorganisaties, MEE, Movisie en Vilans. In overleg zoeken en kijken we waar PGOsupport aanvullend en versterkend aan kan sluiten.
Landelijke patiëntenorganisaties die ook regionaal werken, weten ons voor bijvoorbeeld maatwerkcursussen inmiddels al te vinden.

Cliëntenorganisaties beperken zich niet tot de landsgrenzen - vele zijn ook internationaal actief. Kun je daar hulp of advies bij gebruiken? Laat het weten, wij denken graag met je mee.

We houden wat goed is

Tot zover wat krenten uit de pap van onze plannen voor de komende periode.

Uiteraard behouden we wat goed is. Zo kun je bij ons terecht voor informatie en advies over alles wat nodig is om jouw organisatie goed draaiende te houden: van het vinden van bestuursleden en vrijwilligers tot subsidie-aanvragen. En natuurlijk blijven wij ook je vertrouwde adres voor het volgen van onze cursussen en om goede en betaalbare vergaderruimte te huren.

We houden je op de hoogte via onze website en social media en nodigen je van harte uit om mee te denken.
Heb je wensen, ideeën, vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.