Ga direct naar de content

ProjectYou2Work helpt jongeren met gehoorbeperking op weg naar werk

21 mei 2019

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar personeel. Ondertussen zitten veel dove en slechthorende jongeren thuis. Dat is binnenkort voorbij als het aan ProjectYou2Work ligt.

Deel deze pagina:

"Het begin is er", vertelt Nienke Oosting - projectleider van ProjectYou2Work - hoopvol. Na een jaar van plannen maken, subsidies aanvragen en buddy’s trainen, zijn begin 2019 de eerste coachingstrajecten gestart voor dove en slechthorende jongeren. Met individuele ondersteuning bereiden zij zich bij ProjectYou2Work (PY2W) voor op een baan.

"Voor startende professionals met een beperking is het lastig om werk te vinden en zich in hun eerste baan te handhaven" zegt ze. "Want hoe leg je uit welke ondersteuning je nodig hebt? En hoe doe je gezellig mee met collega’s wanneer je die nauwelijks kunt volgen in al het rumoer van een bedrijfskantine of vergadering?’ Door haar eigen gehoorbeperking weet Nienke hoe zwaar dat is.

Foto betrokkenen project jongeren met gehoorbeperking. Van links naar rechts: Ine Klosters van Grow2Work, Nienke Oosting van You2Work en Bert van Lith van Werkpad
v.l.n.r.: Ine Klosters van Grow2Work, Nienke Oosting van You2Work en Bert van Lith van Werkpad

Doodmoe


"Ik kwam altijd doodmoe thuis", zegt ze terugkijkend. "Tijdens vergaderingen kreeg ik lang niet alles mee van wat er over tafel ging. Daardoor ging ik op een gegeven moment zelfs aan mezelf twijfelen. Zeker als ik moest notuleren. Want waarom kon ik inhoudelijk niet meekomen?
Pas later besefte ik dat dit te maken had met mijn beperking en de acceptatie daarvan. Want tegelijkertijd schrijven en liplezen, dat kan gewoon niet. Maar dat had ik nooit geleerd."

Ik kwam altijd doodmoe thuis. Pas later besefte ik waarom ik inhoudelijk niet kon meekomen 
Nienke Oosting, projectleider ProjectYou2Work

De horende wereld in…

Nienke pakte door en is nu behalve projectleider van PY2W ook adviseur impact en bereik bij PGOsupport. Om zich heen ziet zij echter tal van leeftijdgenoten met gehoorproblemen die door teleurstellende ervaringen afhaken. Ze durven niet meer van de bank af te komen en zakken weg in een steeds kleiner kringetje.

Ondersteunen bij de sprong in het diepe

"Als je bent opgegroeid in een veilige en beschermde omgeving, is de stap naar de horende wereld groot. Want dan moet je opeens samenwerken met mensen die niet weten hoe ze met je moeten communiceren. Bij die sprong in het diepe lopen jongeren vaak teleurstellingen op, die fnuikend zijn voor hun zelfvertrouwen. Daarom ondersteunen we ze hierbij.

Ook op werkgevers richten

Met trainingen, met het uitwisselen van vacatures, met goede voorbeelden en met tips om hun LinkedInprofiel beter in te richten. Daarnaast richten we ons ook op werkgevers. Want zij realiseren zich vaak niet dat deze jongeren met enkele hulpmiddelen en aanpassingen gewoon mee kunnen doen."

Lappendeken

Bij PY2W zijn in totaal 7 belangenorganisaties voor doven en slechthorenden betrokken. Het is een lappendeken van verschillende ‘clubs’ die met het oog op hun specifieke achterban niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Op het thema ‘werken en meedoen’ vinden zij elkaar nu wel.

7 belangenorganisaties vinden elkaar nu op het thema 'Werken en meedoen.
Ine Klosters, platform Grow2Work

"Ik zie hoe met name stichting Slechthorende Jongeren en de Nederlands Dove Jongeren elkaar nu vaker opzoeken. Bij die organisaties zit de toekomst. Dus als samenwerking daar lukt, groeit dat wel door", verwacht projectleider Ine Klosters, van overkoepelende platform Grow2Work.

"Hopelijk leidt hun gezamenlijke focus op arbeidsparticipatie tot een besef van samen-sterker. Want vergeet niet dat doven een heel eigen cultuur hebben. Dat is echt een andere wereld dan die van slechthorenden. Maar als belangenorganisaties hebben ze allemaal belang bij arbeidsparticipatie."

Kansrijke combinatie

Werkpad is als gespecialiseerd bureau in de reïntegratie van jongeren met een beperking aangetrokken om van PY2W een succes te maken. "Onze kennis over alle wet- en regelgeving is een belangrijke aanvulling op de ervaringsdeskundigheid van de buddy’s", zegt Bert van Lith, coördinator van Werkpad. "En juist die combinatie maakt dit initiatief heel kansrijk", benadrukt hij.

Doorpakken, netwerk, begeleiding

"Wij zijn gewend om door te pakken. We weten hoe het werkt bij UWV en gemeenten om dingen voor elkaar te krijgen. En we beschikken over een groot netwerk dat we kunnen inzetten bij het vinden van passende vacatures.

Bovendien kunnen we op het moment dat iemand werk gevonden heeft, ook de begeleiding waarborgen – zowel voor de jongeren als hun horende collega’s. Hiermee vullen we elkaar dus goed aan."

Zoeken naar geschikte samenwerkingsvormen

Om de samenwerking goed in te richten, kreeg PY2W vanuit het Oranjefonds ondersteuning. In een zogeheten Alliantie-lab werd gekeken naar gezamenlijke uitgangspunten en doelen – om vervolgens ook geschikte werkvormen te vinden. "Zo kregen we alle neuzen dezelfde kant op", zegt Nienke, "met voldoende ruimte om waar nodig zaken bij te stellen.

Tijdgebrek

Toch spant het er soms om, bijvoorbeeld door verschillen in tijdsinvestering. ‘Voor de bestuursleden van de betrokken belangenorganisaties – vaak jongeren die dit als vrijwilliger doen – is PY2W een van de vele projecten. Zij willen hier graag aan bijdragen, maar door tijdgebrek blijft het al snel bij goede intenties. Voor Werkpad geldt in zekere zin hetzelfde. Ook daar komt dit project erbij naast alle overige werkzaamheden.

Hoe zorg je er dan voor dat alles toch goed blijft lopen? Dat blijft voor mij een grote uitdaging."

Ander knelpunt

Een ander mogelijk knelpunt is de vrijwillige inzet van buddy’s naast de betaalde inzet van jobcoaches. "Om te voorkomen dat dit gaat wringen, kijken we nu naar aanpassingen.

Wellicht kunnen de buddy’s bijvoorbeeld met wat extra opleiding ook de coaching on the job gaan verzorgen – maar dan liefst wel tegen een vergoeding", zegt Nienke. "Dat ‘schuurt’ echter met de regels van het Oranjefonds, dat alleen vrijwilligersprojecten ondersteunt. Dus daar zijn we nog niet uit."

In dit soort projecten hebje echt een kartrekker nodig.
Nienke Oosting

Onmisbare spil

Wat voor Nienke inmiddels wèl duidelijk is, is dat zij als projectleider een onmisbare spil in het geheel is. "We hebben met elkaar de intentie uitgesproken dat we dit project met elkaar dragen. Maar in de praktijk ben ik toch vaak degene die alles aanstuurt en ervoor zorgt dat bepaalde stappen worden gezet. Zo zie je maar dat je in dit soort projecten echt een kartrekker nodig hebt."

Aan het werk!

De allerbelangrijkste uitdaging voor PY2W blijft echter om de komende 2 jaar voldoende dove en slechthorende jongeren te vinden die de grote sprong naar de horende wereld aandurven. Vooralsnog zijn er namelijk meer buddy’s getraind dan jongeren gecoacht. "Zij zijn nu echt zelf aan zet. Dus aan het werk!"

Magazine PGOsupport

Dit interview is onder de titel 'Aan het werk' verschenen in Supporter #4, maart 2019. Supporter is het magazine van PGOsupport. Wil je het ontvangen? Mail voor een abonnement je adresgegevens naar facilitair@pgosupport.nl. Dan sturen wij je het tijdschrift kosteloos toe. Lees meer over Supporter.