Ga direct naar de content

Online cursussen voldoen aan vraag

8 april 2021

PGOsupport heeft als missie de impact en het bereik van organisaties van kwetsbare mensen te vergroten. In het kader van ‘practice what you preach’ kijken we ook naar onszelf. Weten onze doelgroepen ons - voor de juiste dingen - te vinden? En bereiken we wat we willen bereiken?

Blog van Karin de Lange.

Deel deze pagina:

Kennen patiëntenorganisaties ons wel?

Als wij de patiëntenbeweging willen helpen met hun impact, dan moeten we eerst zelf op de pijnbank en onze eigen impact bepalen. En onze impact groeit, een stijgende lijn waar we trots op zijn!

Als wij de patiëntenbeweging willen helpen met hun impact, dan moeten we eerst zelf onze impact bepalen.

Toch vraag ik me soms af: kennen de meeste patiëntenorganisaties ons wel écht? De meeste landelijke patiëntenorganisaties waarschijnlijk wel. Maar geldt dat ook voor patiëntenorganisaties die (voornamelijk) in de regio actief zijn? Weten niet alleen het bureau en bestuur, maar álle medewerkers en vrijwilligers wie wij zijn en wat wij hen te bieden hebben? Ook degenen die in de regio actief zijn?

Naast ‘brengen’ gaat het om de uitwisseling

Ik stel mijzelf deze vragen bij de doorontwikkeling van ons cursusaanbod. Eerder waren onze cursussen alleen te volgen in ons kantoorpand in Utrecht. Maar we wilden onze cursussen dichter bij de mensen brengen. Sinds enige tijd bieden we ze daarom ook aan in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. Hoewel dit wordt gewaardeerd, had ik verwacht dat de groei van cursusdeelnemers in deze regio’s sneller zou gaan.

Voor goed en passend cursusaanbod moeten we weten wat onze doelgroep in een bepaalde regio nodig heeft.

Na veel hoofdbrekens over wat de oorzaak zou zijn, kwam ik tot deze conclusie: alleen ons aanbod naar de regio brengen is niet genoeg. Om een goed en passend cursusaanbod te kunnen bieden, moeten we weten wat onze doelgroep in een bepaalde regio nodig heeft. Welke specifieke thema’s en projecten spelen daar? En wat heb je dan als regionale patiëntenvertegenwoordiger nodig aan kennis en vaardigheden?

Online cursussen: toevallige schot in de roos

Ook bij successen is het waardevol om de vinger te krijgen achter het waaróm van dat succes. Naast regionalisering, investeerden we flink in het online maken van ons cursusaanbod. Omdat de corona-lockdown daar om vroeg, bieden we nu steeds meer cursussen volledig online aan. We creëerden dus – min of meer toevallig – aanbod dat we eerst niet hadden.

Wat blijkt? Onze cursussen worden ineens ook gevolgd door mensen die dat nog niet eerder hebben gedaan. Hoe komen zij nu ineens wel bij ons terecht? Bereiken we met ons online aanbod toevallig mensen die ons nog niet kenden? Of zijn het mensen die ons al wel kenden, maar die – om welke reden dan ook – niet konden deelnemen aan onze cursussen op locatie?

Met ons online cursusaanbod creëerden we – min of meer toevallig – aanbod dat we eerst niet hadden.

Het onderstreept dat grip krijgen op de behoeften van de mensen voor wie jij werkt, waardevol is. Dan kun je jouw activiteiten daar namelijk veel beter op afstemmen. Zo vergroot je de impact van jouw patiëntenorganisatie.

Het goede blijven doen

Ook wij hebben onze doelgroep soms niet voldoende bevraagd over wat er speelt en waar behoefte aan is. Alle collega’s zijn superdruk aan het werk voor patiëntenorganisaties en we willen ook graag het goede blíjven doen. En hoewel we al gewend zijn om vraaggestuurd te werken, moeten we ons realiseren dat je vraag soms ook kunt creëren. Maar dan moet je wel weten waaraan behoefte is.

Daarvoor moeten we de mensen en organisaties uit onze doelgroep die we nog niet kennen, gaan ontmoeten. We moeten doorvragen en dat gesprek blijven aangaan. Ook met de mensen die we wel al kennen.

Een vraag kun je soms ook creëren. Maar dan moet je wél weten waaraan behoefte is.

Daarom hoor ik graag van jou aan welke cursussen jij, je collega’s en/of mede-vrijwilligers behoefte hebben. Maar ook waar ze dan bij voorkeur plaatsvinden en in welke vorm: fysiek, blended of volledig online. Heb jij wensen of ideeën hierover? Laat het mij weten! We gaan dan onderzoeken op welke manier wij die behoefte kunnen invullen. Zodat jij voor en mét jouw organisatie meer kunt bereiken!

Meer weten?

Bekijk het cursusaanbod van PGOsupport
Lees meer over de academie en onze kijk op leren

Meer weten?

Neem contact op met
Karin de Lange

Karin de Lange

marketingcoördinator