Ga direct naar de content

De online werkvormen van de academie

4 februari 2021

Online leren, gaat bij de academie als een raket. Met een versnelling door de pandemie. Mooi dat dit proces al in volle gang was. Karin Hoek, voormalig adviseur leren en ontwikkelen van PGOsupport, licht toe waar de academie nu staat en waar het heengaat.

Deel deze pagina:

Uit de trainersbijeenkomst
donderdag 4 februari 2021

Visie

“PGOsupport heeft als missie de impact en het bereik van organisaties van kwetsbare mensen te vergroten. Dat doen we onder meer door hun vrijwilligers en professionals op te leiden op de terreinen waarop zij actief zijn. Kenmerkend voor onze cursussen zijn de directe toepasbaarheid, laagdrempelige toegang en het leren van elkaar (sociaal leren). Daarnaast willen we cursisten steeds meer de gelegenheid bieden om zelf te bepalen wat ze nodig hebben en in eigen tempo te leren”, vertelt Karin Hoek.

foto karin hoek
Karin Hoek is voormalig adviseur leren en ontwikkelen van PGOsupport

Precies daar komt online in beeld. Want online kun je onafhankelijk van tijd en plaats leren. En zelf een keuze maken uit een aanbod dat altijd voor je klaarstaat. Ook het sociaal leren, gaan we online ondersteunen met ons leerplatform waar je kunt uitwisselen en netwerken. Dat biedt gelegenheid om in de toekomst ook nieuwe netwerken te vormen met mensen die dezelfde interesse hebben en in hetzelfde werkveld actief zijn.   

3 leerroutes

“De academie heeft 3 online routes”, vervolgt Karin.“ We bieden nu:

  • Online cursussen, waarin de fysieke ontmoeting vervangen is door een vorm van online ontmoeten, via Teams, Zoom of een andere tool.
  • Online kennismodules met algemene, online kennis, voorzien van werkvormen zoals video’s, opdrachten en testjes die zelfstandig te volgen zijn en gebruikt kunnen worden in een cursus of adviestraject.
  • Blended cursussen: een combinatie van individueel te volgen online kennismodules en fysieke of online leerbijeenkomsten.

In volle vaart

De vaart zit er flink in. Inmiddels zijn 13 cursussen vertaald naar een online of blended variant. “Dat is best een uitdaging”, vervolgt Karin, “want niet elke cursus kun je volledig online aanbieden. Vooral bij de soft skills, waarbij je houding en gedrag wilt veranderen, is dat ingewikkelder. Blended vormen passen daar weer beter bij.”

Ook de generieke kennismodules die toepasbaar zijn in meerdere cursussen en bij adviestrajecten, verschijnen in vliegende vaart. Er zijn er inmiddels 10 en nog eens 5 zijn bijna gereed. En er volgen er komend halfjaar zeker meer.

“Zo’n kennismodule bestaat uit tekst, beeld en video met bijvoorbeeld aanvullende opdrachten en vragen. Een goede voorbereiding met de theorie, waardoor de docent tijdens een bijeenkomst direct gericht op de toepassing van de kennis kan ingaan. Dat maakt een cursus nog efficiënter en effectiever. Inmiddels is het volgen van een kennismodule vaak onderdeel van een cursus”

Ondersteuning door de academie

Tot slot vertelt Karin wat PGOsupport aan media, middelen en mensen beschikbaar heeft om trainers te ondersteunen bij het online maken van cursussen. Zowel met advies als hulp bij de productie staan we voor je klaar en stemmen we de best passende route met je af.

Wat vinden de cursisten?

Karin: “De reacties zijn positief. Cursisten zijn blij dat er online aanbod is op de manier zoals we dat brengen. De online voorbereiding in eigen tijd en op eigen tempo, plus de feedback die ze daarop krijgen, vinden ze prettig. Bovendien bereiken we nu een groep die hiervoor niet deelnam aan cursussen. Want reizen hoeft niet en veel cursussen zijn nu in meerdere korte bijeenkomsten verdeeld, wat deelname minder inspannend maakt.
De variant met een fysieke bijeenkomst hopen we natuurlijk ook weer snel te organiseren, maar het is duidelijk dat de online toevoeging goed valt bij cursisten én trainers.”

Lees meer

Lees ook de andere artikelen uit de trainersbijeenkomst:

Meer weten?

Neem contact op met
Ruben Bos

Ruben Bos

adviseur leren en ontwikkelen