Ga direct naar de content

Osteoporose Vereniging: succesvolle ledenwerving

18 augustus 2022

Succesvol leden werven, dat wil elke patiëntenorganisatie. De Osteoporose Vereniging groeide van 1000 naar 1700 leden binnen 2 jaar. Tijdens ons online zomervragenuur vertelde Hendrien Witte, directeur, over hun aanpak: “Het gaat ons niet om groei, ons doel is impact realiseren.” Samen met Renske Noordhuis, tot voor kort adviseur fondsenwerving bij PGOsupport, ging ze in gesprek over de succesfactoren bij ledenwerving. 

Deel deze pagina:

foto Hendrien Witte, osteoporose verenigingWeet wat er leeft  

Hendrien steekt direct van wal: “Hoe meer leden of nieuwsbrieflezers en Facebookvolgers, hoe meer mensen we bereiken met onze informatie. Onze organisatie is daardoor beter zichtbaar.“ Hoe zorg je er dan voor dat je nieuwe mensen bereikt? “Het is belangrijk dat je de behoefte van de doelgroep kent”, benadrukt Hendrien. “Naar welke informatie zijn zij op zoek? Vanuit het verleden lag onze focus in de communicatie op preventie. Terwijl veel mensen die osteoporose hebben, juist op zoek bleken naar informatie om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Het delen van ervaringsverhalen bleek een goede aanvulling op de inhoudelijke informatie.” 

Het is belangrijk dat je de behoefte van de doelgroep kent: naar welke informatie zijn zij op zoek? 
Hendrien Witte

Per vraag, verschillende boodschappen

"Bij ons, vervolgt Hendrien, “bleek dat de grootste groep op zoek was naar 3 dingen: hoe kom ik aan een goede diagnose, hoe kom ik aan een goede arts, wat zijn de 3 stappen in de behandeling? Jongere mensen willen graag ervaringen uitwisselen en zijn meer op zoek naar informatie over de combinatie met werk of het krijgen van kinderen. Dit ontdekten we door goed te kijken naar de vragen die binnenkwamen, evaluaties en de oproepen in ons eigen magazine. Al deze informatie hebben we geanalyseerd. We hebben per vraag verschillende boodschappen uitgewerkt en dat werkt goed.”

Eigen organisatie op orde 

Ook de eigen organisatie is verbeterd. Het jaarverslag is geprofessionaliseerd en het magazine opgefrist. Het vrijwilligersbeleid werd geactualiseerd. “Wij zijn trots op het werk dat we doen, en stralen dat nu ook echt uit”, zegt Hendrien. “En dat werkt: we zijn gegroeid van 4 naar 12 vrijwilligers en er zijn 4 nieuwe bestuursleden geworven. Dat geeft slagkracht."
Renske tipt: “Informeer bij vrijwilligers ook naar hun expertise. Misschien zit er iemand tussen die een professioneel filmpje kan maken of die zich in wil zetten voor een specifiek (tijdelijk) project.”  

Renske vult aan: “Bedenk: als je leden wilt activeren om zich in te zetten voor je club, is het goed om je te realiseren dat de meeste mensen eerst lid worden puur voor zichzelf. Pas later overwegen ze om lotgenoten op te zoeken of zich in te zetten voor anderen. Het is dus heel belangrijk om goed aan te sluiten bij wat mensen zoeken.”  

We hebben op verschillende momenten contact en bouwen een waardevolle relatie op met onze achterban
Hendrien Witte

Bouw een relatie op 

Om de zichtbaarheid te vergroten, zijn er meer communicatiemomenten en -kanalen. De digitale nieuwsbrief ging van 4 naar 10 per jaar. Facebook wordt actief ingezet en de vereniging organiseert webinars. De webinars bleken zeer succesvol.
Hendrien: “De belangstelling was groot en men nam actief deel. De antwoorden op de vragen uit de chat, stuurden we na naar alle deelnemers. De webinars zijn beperkte tijd terug te kijken. En natuurlijk evalueren we ze. Zo hebben we op verschillende momenten contact en bouwen een waardevolle relatie op met onze achterban.”   

Toegevoegde waarde lidmaatschap benadrukken  

Wanneer is dan het juiste moment om mensen vragen lid te worden? “Daar hebben we bewust mee gewacht," vertelt Hendrien. “Eerst laten we zien wat wij te bieden hebben. Pas na 1,5 jaar vroegen wij de deelnemers aan de webinars om lid te worden. We leggen duidelijk uit dat ons werk alleen mogelijk is dankzij de leden en dat een lidmaatschap zeker voordelen heeft. Zo ontvangen onze leden het magazine en hebben ze stemrecht. Het aantal mensen dat toen lid is geworden, overtrof onze verwachtingen.”

Renske: “Maak het mensen die lid willen worden zo makkelijk mogelijk. Vraag alleen om de noodzakelijke informatie. Uitgebreidere informatie kun je altijd later nog vragen. Net zoals bij de Osteoperose Vereniging is het belangrijk om goed na te denken over hoe je mensen vraagt om lid te worden. Je achterban bestaat uit verschillende groepen mensen met elk een eigen behoefte en eigen motieven. Sluit daarop aan om mensen aan te spreken.”

Blijf stappen zetten

Hendrien besluit: “Natuurlijk blijven we in ontwikkeling. Onze LinkedInpagina is sinds kort live, we krijgen een nieuwe website. We werken hard aan de ”Grote” wereldosteoporosedag-campagne in het 3e kwartaal van 2022. We blijven in contact met onze achterban en als blijkt dat iets niet meer werkt, kijken we wat de volgende stap is. Met een achterban van 1,5 miljoen mensen en 2000 leden, is er nog veel te winnen.”

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving