Ga direct naar de content

Stem van patiënt weerklinkt niet in regionale overleggen

21 oktober 2021

In verschillende regio’s in het land wordt gesproken over hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien. Maar vertegenwoordigers van patiënten, cliënten, naasten en inwoners zijn niet of nauwelijks bij die gesprekken betrokken. Dat moet snel veranderen. Daarom gaat de overheid ‘extra impulsen geven’.

Deel deze pagina:

Dat schrijft minister De Jonge (Ministerie VWS) in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Ook PGOsupport is betrokken bij de acties die worden ondernomen.

Betaalbare en goede zorg

De laatste weken staat het nieuws er weer vol mee, aangewakkerd door een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): hoe houden we de zorg in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit?

Voor het project de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) zijn vooral zorgverzekeraars en (samenwerkingsverbanden van) zorginstellingen en gemeenten hierover in gesprek met elkaar. Soms aan de hand van abstracte demografische ontwikkelingen, soms heel praktisch en specifiek: hoe kun je bijvoorbeeld mensen die nu in het ziekenhuis liggen met een hardnekkige infectie, thuis antibiotica toedienen? Dat scheelt een ziekenhuisbed én is veel prettiger voor de patiënt.

Stem van patiënt nauwelijks gehoord

Al eerder constateerden we dat de stem van de patiënt nauwelijks werd gehoord bij het opstellen van de Regiobeelden. PGOsupport leidde tientallen ervaringsdeskundigen op om goed voorbereid deel te nemen aan die discussies. Maar slechts enkelen van deze zogenoemde ‘critical friends’ zijn daadwerkelijk uitgenodigd om aan te schuiven bij regionale overlegtafels.

Samen met Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Zorgbelang Nederland en enkele andere patiëntenorganisaties kaartte PGOsupport dit probleem aan bij het Ministerie van VWS. Want we zijn ervan overtuigd dat de collectieve stem van de patiënt, cliënt, naaste en kwetsbare burger een essentiële bijdrage levert aan de discussie over een toekomstbestendige zorg.

Actie ondernomen

De Kamerbrief van Hugo de Jonge is een direct resultaat van bovengenoemd overleg met VWS. Hij somt daarin een aantal acties op die op dit moment al lopen:

  1. Ontwikkelen van handzame ‘spelregels’ en best practices. Partijen kunnen deze gebruiken wanneer ze patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers willen inzetten bij het vormgeven van Regiobeelden en Regiovisies.
  2. Onderzoeken hoe bestaande ondersteuningsvormen, loketten en hulpinstrumenten breder bekend gemaakt kunnen worden.
  3. Oplossingsrichtingen en werkzame interventies in kaart brengen, zodat er meer regie kan worden gezet op langzame veranderaars

Voortgang

We hopen nog dit jaar in ieder geval meer te kunnen zeggen over de ‘spelregels’. Dit in de vorm van een handreiking voor de regisseurs van regionale ontwikkelingen: hoe geef je participatie van patiënten en kwetsbare burgers vorm?

Ook wordt er langzaam al meer duidelijk over hoe bestaande participatie-instrumenten (zoals Participatiekompas.nl.) breder verspreid kunnen worden onder zorgverzekeraars en (samenwerkingsverbanden van) zorginstellingen en gemeenten. Daarover later meer.

Meer weten