Ga direct naar de content

PGOsupport Jaarbeeld 2021: Nieuwe koers, nieuwe energie

2 mei 2022

2021 was een bewogen jaar voor PGOsupport. In positieve zin! We zetten een nieuwe koers in en bereikten daarmee de eerste mooie resultaten. Hoe dat eruitziet? 

Deel deze pagina:

Bekijk interessante feiten en cijfers in ons Jaarbeeld 2021: Nieuwe koers, nieuwe energie

Nieuwe koers ingezet

We wilden dat wat we al deden – het versterken van patiënten- en cliëntenorganisaties – nog beter doen. Zodat zij nog meer impact kunnen maken voor de mensen voor wie zij hun werk doen. En: de gesprekspartners van patiëntenvertegenwoordigers helpen bij het vormgeven van patiëntenparticipatie. Want goede samenwerking komt van 2 kanten: aan de ene kant stevige patiëntenorganisaties en aan de andere kant constructieve gesprekspartners.

Met de komst van nieuwe bestuurder Dries Hettinga naar PGOsupport kwam deze ambitie in 2021 in een stroomversnelling. Onze strategie werd aangescherpt, er kwam meer focus op doelen en speerpunten. Onze website ging fors op de schop. En het werkt. Zo bemerkten we in 2021 direct een groei in het aantal vragen dat we kregen van gemeenten en onderzoekers.

Lokale en regionale participatie

Decentralisatie is in 2021 nog steeds een belangrijke trend. Voor patiënten, gehandicapten en chronisch zieken worden veel beslissingen nu lokaal of regionaal genomen, niet langer landelijk. Voor patiëntenorganisaties is dit een nieuwe uitdaging. Want het is veel complexer om lokaal of regionaal op verschillende plekken aan tafel te zitten.

Het vraagt om een nieuwe manier van werken, en dus om andere ondersteuning vanuit PGOsupport. Daarom verstevigden we onze inzet op het onderwerp lokale en regionale participatie.

Onderzoekers

Binnen de wetenschap dringt het besef door dat onderzoek niet alleen gaat om wetenschappelijke kwaliteit, maar ook om maatschappelijke impact. Financiers van onderzoek richten hier nu steeds vaker hun onderzoeksprogramma’s op in. Bijvoorbeeld door patiëntenparticipatie mee te nemen in de opzet van nieuwe programma’s.

PGOsupport krijgt hierdoor steeds vaker van wetenschappers de vraag hoe zij participatie kunnen vormgeven. Reden om ons aanbod door te ontwikkelen om hen hierin belangrijke stappen te laten zetten.

Cursusaanbod

We bieden onze cursussen steeds meer aan in verschillende vormen: online, op locatie of een combinatie van beide. Deelnemers waarderen dit gevarieerde cursusaanbod enorm.

We merkten ook dat de impact van een cursus nog groter is als we mensen vooraf en naderhand beter begeleiden. Onze online kennismodules voorzien hierin. Cursisten bereiden zich beter voor en leggen makkelijker (onderling) contact. Daardoor kunnen we tijdens de cursus zelf meer de diepte in en leren cursisten meer en beter. PGOsupport onderzoekt ook of op bepaalde onderwerpen coaching en intervisie kan worden aangeboden.

Invloed van corona

COVID-19 beïnvloedde ons werk. We zaten ineens thuis en gebruikten keuken of huiskamer als werkplek. En collega’s met schoolgaande kinderen moesten van die huiskamer ineens ook nog een klaslokaal maken. Maar zelfs in al die commotie hielden we vast aan ons nieuwe koersplan, al kon niet alles doorgaan zoals we gepland hadden. De zaalverhuur bijvoorbeeld, maar ook het geven van cursussen en het begeleiden van adviestrajecten op locatie.

Tegelijkertijd zagen we dat corona zorgde voor een enorme versnelling in ons online aanbod. En daardoor zagen we veel nieuwe gezichten van mensen die zich inzetten voor patiëntenorganisaties: 20% van onze cursisten in 2021 ontmoetten we voor het eerst.

Dergelijke goede ontwikkelingen houden we graag vast, dus dit online aanbod zetten we door! Maar we kijken ook enorm uit naar reuring door het bezoek van cursisten en medewerkers die weer naar kantoor komen. 'Live' contact en netwerken is minstens zo belangrijk en we hebben het allemaal gemist.

Volle kracht vooruit!

De goede ontwikkelingen van 2021 zetten we in 2022 door, met continue aandacht voor de behoeften van onze doelgroepen. Wil je hierover met ons in gesprek? Schroom dan niet om contact te leggen met een van onze medewerkers!

Meer weten?

Neem contact op met
Dries Hettinga

Dries Hettinga

directeur