Ga direct naar de content

Dienstverlening PGOsupport dik in orde

11 oktober 2022

PGOsupport ondersteunt patiënten- en gehandicaptenorganisaties goed en proactief. De financiële bijdrage van het ministerie van VWS is in de periode 2018-2020 goed besteed. Dat concludeert onderzoeksbureau ResCon na evaluatie van onze dienstverlening in opdracht van het ministerie. Het bureau geeft ook 5 aanbevelingen.

Deel deze pagina:

PGOsupport versterkt positie cliënten/patiënten

PGOsupport voldoet aan de opdracht om patiënten- en gehandicaptenorganisaties te ondersteunen. Volgens de evaluatie doen we dat bovendien proactief, met gedreven medewerkers in een gestroomlijnde organisatie. We dragen daarmee bij aan een sterkere positie van patiënten en cliënten. De financiële bijdrage van het ministerie is op de juiste wijze besteed. Tegelijkertijd geeft het bureau 5 aanbevelingen.

Bekendheid vergroten

Veel patiëntenorganisaties weten ons te vinden. Toch zijn er organisaties die het aanbod van PGOsupport nog niet kennen of er geen gebruik van maken. Daar gaan we natuurlijk werk van maken door ons aanbod nog duidelijker op de kaart te zetten.

Meer verscheidenheid in cursusaanbod

Het cursusaanbod wordt goed gewaardeerd. Tegelijkertijd is er vraag naar meer verdiepende cursussen. Samen met de organisaties zullen we gaan achterhalen welke onderwerpen voor verdieping in aanmerking komen.

Patiëntenorganisaties toekomstbestendig maken

We blijven praktische cursussen geven en ondersteuning bieden op actuele thema’s. Maar toekomstbestendigheid vraagt meer van patiëntenorganisaties, zoals veranderbereidheid en veranderkracht. Daar gaan we aanbod voor ontwikkelen.

Inspelen op het nieuwe beleidskader

Bij het toekomstbestendig maken, houden we rekening met de komst van het nieuwe beleidskader. Ook bij deze veranderingen zullen we organisaties ondersteunen.

Verstevigen samenwerking met koepels

De samenwerking met de koepels is de laatste jaren hechter geworden. Dit komt mede doordat de positie van PGOsupport steeds duidelijker wordt. De koepels richten zich op de (beleidsmatige) inhoud in het veld. PGOsupport informeert, traint, adviseert en begeleidt de patiëntenorganisaties. Die lijn zetten we voort.

Verder verbeteren dienstverlening

We zijn blij met de uitkomst van de evaluatie. De aanbevelingen geven mooie aanknopingspunten voor verdere verbetering van onze dienstverlening. Daarbij houden we de focus op maximale impact met de beschikbare middelen. Dat betekent dat we keuzes maken: het starten van iets nieuws betekent ook het afbouwen of afschalen van een andere activiteit.

Achtergrond evaluatieonderzoek PGOsupport

PGOsupport ontvangt financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de vorm van een aanbesteding. Door deze aanbesteding is een groot deel van onze cursussen, adviezen en informatie kosteloos voor patiëntenorganisaties. Om te beoordelen hoe PGOsupport de aanbesteding heeft vormgegeven, evalueerde onderzoeksbureau ResCon onze activiteiten in de jaren 2018-2020.

Enquête en interviews

ResCon beoordeelde rapportages, jaarverslagen en andere evaluaties van PGOsupport. Daarnaast interviewde het bureau enkele vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en hield het een enquête onder de overige organisaties. Iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt: hartelijk dank daarvoor!

Meer informatie

Download het evaluatierapport op rijksoverheid.nl

 

Meer weten?

Neem contact op met
Dries Hettinga

Dries Hettinga

directeur