Ga direct naar de content

5 redenen om je lokaal of regionaal te laten horen

31 mei 2021

Lokaal of regionaal je stem laten horen als patiëntenorganisatie: waar zou je je druk om maken? 5 argumenten om dat juist wél te doen.

Blog van Joop Beelen, voormalig adviseur regionale participatie

Deel deze pagina:

Twee derde van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties is niet of nauwelijks lokaal of regionaal actief met belangenbehartiging. Ben jij er daar één van? Lees dan vooral door.

Je pijlen op landelijk niveau richten

Er zijn overigens goede redenen om je pijlen vooral op het landelijke niveau te richten. Misschien wordt de richtlijn voor jouw aandoening op landelijk niveau vastgesteld. Of geven landelijke kaders de gemeentes voldoende houvast om lokaal hun aanbod goed vorm te geven.

Illustratie waarin een man en een vrouw in het midden van een dorp met huizen en kantoorpanden staan. Ze kijken om zich heen. Boven een aantal panden hangen tekstballonnen.Waar haal je de vrijwilligers vandaan?

En misschien zou je het wel willen als patiëntenorganisatie: in alle regio’s en gemeentes actieve mensen die zich voor jouw goede zaak inzetten. Maar ja, waar haal je die vrijwilligers vandaan? En hoe ga je ze in vredesnaam allemaal goed ondersteunen?

Waar haal je die vrijwilligers vandaan? En hoe ga je ze goed ondersteunen?

Redenen genoeg om je te focussen op wat er landelijk gebeurt. Laat dus maar even zitten, die regio of gemeente. Of toch niet?

5 redenen om je wél te storten op lokale en regionale belangenbehartiging

 

1. Je achterban zit erom te springen

Op het lokale en regionale niveau worden beslissingen over zorg, welzijn en toegankelijkheid genomen die ingrijpend zijn voor je achterban. We weten allemaal dat daar veel dingen misgaan en anders, beter moeten. Daarover hoor je uit je patiëntenorganisatie dagelijks de vaak schrijnende voorbeelden.

Duik ook eens in de uitkomsten van je meest recente achterbanraadpleging. Schat eens in hoeveel van de knelpunten die daarin staan, hun wortels hebben in het lokale of regionale niveau. Dat kunnen er best wel eens (onthutsend) veel zijn.

2. Het gaat om de essentie: veerkracht, zelfregie, kwaliteit van leven

Lokaal gaat het uiteindelijk om: zo goed mogelijk mee kunnen doen, met of ondanks aandoening of beperking.
Op het regionale niveau van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ gaat het uiteindelijk om: de zorg organiseren vanuit wat de patiënt nodig heeft. Levensbreed en levenslang. Dat sluit naadloos aan bij ambities die veel patiëntenorganisaties hoog in het vaandel hebben.

Niets over ons, zonder ons’ zou ook lokaal en regionaal moeten gelden.

3. Mis de boot niet

De inrichting van de zorg wordt op regionaal niveau bekokstoofd, terwijl daar nauwelijks patiëntenorganisaties meepraten. Als patiëntenorganisaties hun visie, ervaringsdeskundigheid en cliëntenperspectief niet inbrengen op lokaal of regionaal niveau, missen ze de boot. ‘Niets over ons, zonder ons’ zou ook daar moeten gelden.

4. Lokaal is dichterbij dan landelijk

Je hebt makkelijker toegang tot de gemeentepolitiek dan tot de landelijke politiek. Een plek in een WMO-raad of verzekerdenpanel is eenvoudiger te realiseren dan zitting nemen in een landelijke beleidscommissie.

Het is wat kort door de bocht, maar toch: veel beleidsmakers, regisseurs en beslissers lokaal of in de regio zijn makkelijker te bereiken dan hun landelijke tegenhangers. Het opbouwen van persoonlijk contact, het maken van indruk en impact is lokaal of regionaal meer binnen handbereik.

Waar wacht je nog op?

5. Het is te doen

Een belangrijke reden voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties om hun activiteit op lokaal of regionaal niveau beperkt te houden: gebrek aan mensen en aan competenties. Lang niet alle organisaties hebben een structuur met regionale of lokale afdelingen. Of ze hebben te weinig mensen. Plus: je moet maar de kennis, de kunde en de affiniteit hebben om je in het lokale of regionale krachtenveld te storten…

Lokale of regionale activiteiten? Het kan! En het goede nieuws: PGOsupport kan je bijstaan.

Met beperkte middelen en een overdaad aan vragen die op je af komen, is het terecht en verstandig dat je als patiëntenorganisatie keuzes maakt. Dat neemt niet weg dat er collega-organisaties zijn, die succesvol zijn met beïnvloeding van lokale of regionale ontwikkelingen. Het kan! En het goede nieuws: PGOsupport kan je bijstaan.

Wat is jouw vraag, heb je een tip? Laat het weten!

Of je er midden in zit, of je er grote afstand van houdt of dat je het nog niet weet: je hebt vast al nagedacht over wat je patiëntenorganisatie moet met lokale en regionale ontwikkelingen in zorg, welzijn of toegankelijkheid.

Wat zijn je conclusies? Wat zijn de beweegredenen voor de keuzes die jullie maken, welke afwegingen maak je om lokaal of regionaal je invloed te laten gelden?

Nog geen antwoord op die vragen? Neem contact op, ik denk graag met je mee.

Heb je al een antwoord gevonden op deze vragen? Laat het weten! En deel ook vooral je ‘schitterende mislukkingen’ – daar kunnen we alleen maar van leren, met elkaar. Ik hoor graag van je!