Ga direct naar de content

FPF bundelt en behartigt succesvol regionaal patiëntenbelang

4 juni 2018

De Flevolandse Patiëntenfederatie verwerft in korte tijd een cruciale rol bij zorginkoop, verbetering van kwaliteit van zorg en leven in de regio. Aandacht voor een winnaar van de Impactprijs 2018.

Deel deze pagina:

Met een prijs zet PGOsupport impactvolle projecten en initiatieven in het zonnetje. Op het congres ‘Impact! Met patiëntenperspectief’ won de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) een juryprijs. Wat doet FPF? En waarvoor ontvingen ze de prijs?

Spin in het web

In zeer korte tijd is de piepjonge FPF spin in het Flevolandse web van gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars en andere belangrijke spelers.

“We willen in samenwerking met de zorgaanbieders en de verschillende financiers de zorgverlening en ondersteuning zo organiseren dat de patiënt er optimaal profijt van heeft. Daarbij richten we ons op meer samenhang en betere kwaliteit vanuit patiëntenperspectief. Dat doen we lokaal en regionaal, omdat de besluitvorming en financiering tegenwoordig daar plaatsvindt.” Aan het woord is Martine Visser, voorzitter FPF.

We willen in samenwerking de zorgverlening en ondersteuning zo organiseren dat de patiënt er optimaal profijt van heeft.
Martine Visser, voorzitter FPF

Overkoepelende krachtenbundeling

“De patiënten- en cliëntenorganisaties en adviesraden in het sociaal domein in Flevoland zijn onze achterban. Die doen goed werk op hun specifieke terrein, meestal vanuit 1 aandoening of als cliëntenraad van 1 instelling.

Wij richten ons vanuit het concept positieve gezondheid op de overkoepelende thema’s (website Alles is gezond). Bijvoorbeeld wanneer patiënten uit het ziekenhuis thuiszorg ontvangen of naar een instelling gaan, raken ze nogal eens tussen wal en schip. De overdracht en samenhang tussen de aanbieders is niet optimaal en de financiering onduidelijk. De gemeente vindt het bijvoorbeeld verzekerde zorg en de verzekeraar wijst naar de Wmo (informatie op website Rijksoverheid).”

Van 71 naar 5 thuiszorgorganisaties

De regionale patiëntenorganisaties van stichting Alzheimer Nederland en vereniging Hersenletsel.nl namen het initiatief voor samenwerking met de regionale cliëntenorganisatie in de GGZ: CLIP en de centrale cliëntenraad van Zorggroep Almere.

Om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren, komt het platform FPF op voor de belangen van burgers. De directe aanleiding was de situatie in de Flevolandse thuiszorg.

 “De initiatiefnemers hadden al contact met elkaar, onder andere in het Breed Overleg, de achterban van de Adviesraad Sociaal Domein die het gemeentelijk bestuur helpt bij beleid en uitvoering en in de gaten houdt of een gemeente de wettelijk taak goed uitvoert.

Gezamenlijk vonden ze 71 thuiszorgorganisaties in Almere wel wat veel van het goede. Maximale keuzevrijheid is goed, maar levert niet per se de beste zorg op.

Er is toen contact gezocht met de grootste verzekeraar in de regio, Zilveren Kruis, om de zorginkoop te beïnvloeden: voor minder organisaties, maximaal 5, en meer kwaliteit vanuit patiëntenperspectief.

Dat is gelukt, terwijl we nu in overleg zijn over verdere verbeteringen. Betere overdracht onderling en 1 systeem voor een sleutelkluis bijvoorbeeld.”

We zitten echt samen om de tafel om de zorg zo goed mogelijk vanuit patiëntenbelang vorm te geven.

Krachtige samenwerking en 1 aanspreekpunt

FPF krijgt snel meer bekendheid in de regio. Gemeenten, zorgverzekeraar en individuele zorgaanbieders zien in het platform 1 efficiënt aanspreekpunt voor inbreng van ‘de burger’ rond zorg en welzijn. Wellicht dat ze ook bij de volgende zorginkoop in de andere sectoren en introductie van zorginnovaties bij FPF aankloppen.

“We zitten echt samen om de tafel om de zorg zo goed mogelijk vanuit patiëntenbelang met elkaar vorm te geven.

Dat is precies waarom de jury FPF de impactprijs-2018 toekent. De impact is: vanuit overstijgende belangen en thema’s de kwaliteit van zorg en leven voor alle burgers in een regio verbeteren."

Rol PGOsupport

“PGOsupport heeft ons ondersteund met onder meer het aanboren van hun contacten en netwerken, bij de organisatie van het symposium en met adviezen over financiering van patiëntenorganisaties.

Die financiering is nog wel een uitdaging voor ons, want we vallen nergens onder. We zijn geen ‘klassieke’ patiëntenorganisatie, vallen niet onder 1 instelling of 1 gemeente.”

PGOsupport heeft ons ondersteund met onder meer het aanboren van hun contacten en netwerken.

De Impactprijs van € 4.000 is dan ongetwijfeld een welkome aanvulling, hoewel Martine nog niet weet waar ze het bedrag precies aan zullen besteden.

“We vragen in ieder geval onze achterbanorganisaties naar goede ideeën. Ook kunnen we wat ondersteuning inkopen voor het opstellen van een goed meerjaren actieplan. We hebben nog veel grondwerk te doen om onze organisatie op orde te krijgen. Vergeet niet dat we pas een jaar bestaan.” Best bijzonder wat er in een jaar al bereikt is.

Lees ook:

Winnaars PGOsupport-Impactprijzen bekend: Patiëntenfederatie Flevoland (FPF), FCIC en Oogvereniging.

Meer weten?

Neem contact op met
Joop Beelen

Joop Beelen

adviseur regionale participatie