Ga direct naar de content

Subsidie Innovatiefonds: ervaringskennis als motor

20 juni 2022

Agis Innovatiefonds  stelt subsidie beschikbaar voor projecten met als thema ‘Ervaringskennis als motor, samenspel als weg’. Het gaat om initiatieven voor innovatie in zorg, gezondheid, onderwijs en welzijn, die uitgaan van de ervaringen van mensen met een chronische aandoening. Je kunt subsidie aanvragen tot en met 14 oktober 2022.

Deel deze pagina:

Bij deze subsidieronde gaat het om de ervaringen van mensen met gezondheidsuitdagingen als uitgangspunt bij innovatie. In deze oproep richt het fonds zich op brede coalities die samen met ontwerpers gaan werken aan nieuwe producten, interventies of concepten die de eigen regie van mensen met een chronische aandoening versterken. Met de ervaringskennis van eindgebruikers als startpunt en ‘het samenspel met alle betrokkenen als weg’.

Voor wie?

  • Ben jij iemand met een chronische aandoening? Dan heb je waarschijnlijk ervaring met bepaalde vormen van zorg- of hulpverlening. Wellicht heb je op basis daarvan ideeën hoe die zorg of hulp beter zou kunnen. Vooral wat betreft het vergroten van de regie op je eigen leven. 
  • Ben jij als professional geïnspireerd door de kracht van mensen met ervaringskennis van chronische aandoeningen en denkt dat daar nog veel meer mee te doen is?
  • Of ben jij een ontwerper die graag samenspeltrajecten ontwerpt vanuit ervaringskennis, gericht op innovaties in het breed gedefinieerde gezondheidsdomein?

Herken jij je hierin, dan nodigt het innovatiefonds je uit om de oproep te lezen en een aanvraag voor ondersteuning in te dienen.

Co-creatie

Co-creatie geeft volgens het fonds de beste garantie op een initiatief dat het verschil maakt in de levens van mensen. Daarom vraagt het fonds ook deelname van andere betrokkenen, zoals patiëntenorganisaties, naasten, zorgprofessionals, wethouders en opleidingsinstituten.

Oproep

De oproep staat open tot 14 oktober 2022. Lees de volledige oproep voor de subsidie op de website van Agis Innovatiefonds. 

Wil je vrijblijvend sparren over je initiatief? Neem contact op met Annemarie Kuiper of Gerdine van Ramhorst via subsidie@agisinnovatiefonds.nl om je initiatief informeel door te spreken.

Agis Innovatiefonds is een onafhankelijke subsidieorganisatie die zich inzet voor het versterken van eigen regie van mensen met een chronische aandoening.