Ga direct naar de content

Ruimhartiger subsidiekader voor patiëntenorganisaties

20 september 2021

Het ministerie van VWS werkt aan een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de patiëntenbeweging, beoogde ingang per 2023. De koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) hebben het ministerie opgeroepen om de patiëntenbeweging ruimhartig te ondersteunen.

Deel deze pagina:

Steeds meer inbreng ervaringsdeskundigheid

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen steeds meer verzoeken om hun ervaringskennis in te zetten. Externe partijen waarderen de inbreng ook steeds meer. Door de decentralisaties groeit bovendien de vraag naar regionale belangenbehartiging, onderling contact en ondersteuning.

Onderzoek naar regionale patiëntenvertegenwoordiging

Dat blijkt ook uit het onderzoek dat Xpertisezorg uitvoerde, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Xpertisezorg onderzocht hoe het is gesteld met de regionale patiëntenvertegenwoordiging in Nederland. Lukt het regionaal om een goede stem te organiseren?

Regionale stem behoeft versterking

Xpertisezorg zag mooie voorbeelden. Patiëntenorganisaties geven aan dat zij in toenemende mate gevraagd worden om hun ervaringsdeskundigheid in te brengen. Maar de regionale stem behoeft versterking, want: “Afgezet tegen de beperkte middelen waarover de organisaties beschikken wordt de uitdaging om te voldoen aan het toenemende beroep steeds groter. Laat staan om het volle potentieel aan aanwezige ervaringsdeskundigheid ten volle te benutten.”

Minister: extra middelen nodig

In juli bood demissionair minister Van Ark*, het rapport van Xpertisezorg aan aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van het rapport aan de Tweede Kamer gaf de minister aan dat er voor meer impact en bereik door patiëntenorganisaties, structureel extra middelen nodig zijn. De minister wil patiëntenorganisaties stimuleren om zich bezig te houden met strategische planvorming. Overleg met belanghebbenden en achterban kan leiden tot meer maatschappelijke impact.

*Minister Van Ark bood op 3 september 2021 om gezondheidsredenen haar ontslag aan. Haar portefeuille wordt in het demissonaire kabinet verdeeld tussen minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis.

Verruimen toelatingscriteria

Van Ark overweegt ook het verruimen van de toelatingscriteria om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Daarnaast kan de mogelijkheid van tijdelijke extra professionele ondersteuning de patiëntenorganisaties helpen bij de continuiteït.
Een definitief besluit over het nieuwe beleidskader is aan de opvolger(s) van Van Ark.

Oproep koepelorganisaties

De koepelorganisaties MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie roepen de bewindspersonen van VWS op om de patiëntenbeweging ruimhartiger te ondersteunen, ook financieel. Want: “Een sterke patiënten- en gehandicaptenbeweging is onmisbaar voor en goede en betaalbare zorg en de emancipatie van patiënten, mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid.” De oproep van de koepels wordt gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties.

Meer informatie en downloads