Ga direct naar de content

Laagdrempelige subsidiemogelijkheid Hersenstichting

13 maart 2023

Zet jouw organisatie zich in voor mensen met een hersenaandoening? Dan kun je bij de Hersenstichting tot en met 10 mei 2023 een subsidie aanvragen voor het opzetten of uitwerken van concrete activiteiten. De subsidieregeling is laagdrempelig. Je kunt bij PGOsupport terecht voor ondersteuning om je aanvraag goed te onderbouwen.

Deel deze pagina:

Waarom deze subsidie?

De Hersenstichting wil dat iedereen met een hersenaandoening kan meedoen in de samenleving. Met deze regeling stimuleert Hersenstichting initiatieven waar mensen met een hersenaandoening:

  • lotgenoten kunnen ontmoeten
  • ervaringen kunnen delen
  • informatie kunnen krijgen over hun hersenaandoening en hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen ervan 

Steuntje in de rug

Patiëntenorganisaties, stichtingen, Facebookgroepen of platforms kunnen hierin van grote betekenis zijn. Soms zijn er al waardevolle plannen, maar is net dat steuntje in de rug nodig om iets op touw te zetten, te organiseren of te ontwikkelen wat voor hun achterban/doelgroep van belang is. Het maximale subsidiebedrag is € 5.000, of € 10.000 bij een gezamenlijke aanvraag.

Voor wie?

De aanvraag kan worden ingediend door een patiëntenorganisatie, stichting, online platform of online lotgenotengroep die langer dan 6 maanden actief is. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere patiëntenorganisaties zijn die hun krachten bundelen.

Praktische informatie

  • Maximale subsidie per project: 5.000 euro, of 10.000 euro voor een project in samenwerkingsverband met meerdere organisaties
  • Het moet gaan over een nieuw project, activiteit of evenement
  • Realisatie project: binnen 12 maanden
  • Deadline aanvraag: 10 mei 2023.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op de website van de Hersenstichting.

Kosteloze ondersteuning PGOsupport

PGOsupport kan je organisatie ondersteunen bij de aanvraag. Wil je sparren over je idee, over hoe je een goed projectplan opstelt vanuit de behoefte van je achterban? Of zoek je iemand met verstand van zaken die meeleest met je aanvraag? Dat kan! Voor patiëntenorganisaties is deze dienstverlening kosteloos. Neem contact op met Marion Koppelman, onze adviseur fondsenwerving.

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving